โหนด นา เล วิถีชีวิตพื้นบ้าน แห่งคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์รอคนไปหลงใหล โหนด นา เล วิถีชีวิตพื้นบ้าน แห่งคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา
โหนด นา เล วิถีชีวิตพื้นบ้าน แห่งคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

วิถีชีวิตที่หน้าหลงใหล มีความเฉพาะตัว และอยู่กับธรรมชาติได้ดี

เมื่อไปที่จังหวัดสงขลา เมืองนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองที่มีทะเล 2 ฝั่ง แต่ที่นี่ยังมีวิถีชีวิตของผู้ที่คนที่อยู่คู่กับวิถี โหนด นา เล ได้อย่างน่าหลงใหล

ขอบคุณภาพ : amazing thailand

ใน จ.สงขลา มีบริเวณที่เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ หรือแผ่นดินบก อยู่ที่ อ.สทิงพระ ที่นี่ผู้คนจะมีความผูกพันกับวิถี โหนด นา เล ที่เป็นวิถีที่สืบทอดกันมานานหลายปี

โหนดคือตาลโตนด เป็นพืชยืนต้นที่มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนถึงผลของมัน บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ มีต้นตาลโตนดมากกว่า 3 ล้านต้น และมีการนำมาทำประโยชน์ และเป็นอาชีพในกับคนในชุมชน ในช่วงฤดูกาลเก็บตาล

ขอบคุณภาพ : amazing thailand
ขอบคุณภาพ : amazing thailand

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลทำนา ผู้คนบริเวณนี้ก็ทำนา ที่เป็นข้าวพันธุ์ท้องถิ่น เช่น ไข่มด เล็บนก นางพญา หอมจันทร์ นางหมรุย สังหยด โดยอาศัยการช่วยเหลือกันในชุมชน ทั้งการปักดำ ลงกล้าข้าว เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็มาช่วยกัน โดยเกณฑ์คนในหมู่บ้านเข้ามา แต่ในตอนนี้วิถีนาเริ่มหายไป เพระมีพืชที่ราคาสูงกว่าเข้ามาทดแทน

ขอบคุณภาพ : amazing thailand
ขอบคุณภาพ : amazing thailand

แน่นอนว่าในภาคใต้มีทะเลทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน นอกจากนั้นใน จ.สงขลา ยังมีทะเลสาบสงขลา ที่เป็นแหล่งทำมาหากินหลักของชาวคาบสมุทรสทิงพระ เพราะมีสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถออกหาปลาได้ตลอดปี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งริมทะเล จะมีความคิดความเชื่อว่า เล คือชีวิต เล คือบ้าน เล คืออาหาร และ เล คือปัจจัยสี่

ขอบคุณภาพ : amazing thailand

นอกจากมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้ว ที่นี่ยังมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ รอใครหลายๆ คนเข้าไปหลงใหลกับวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์

ขอบคุณภาพ : amazing thailand

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co