ไม่ใช่ห้ามรดน้ำต้นไม้ตอนเที่ยง! แต่ห้ามรดตอนแดดแรง

ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ รดน้ำต้นไม่ตอนเช้าดีที่สุด แต่ไม่ใช่ห้ามรดน้ำต้นไม้ตอนเที่ยง แค่ห้ามรดตอนแดดแรง
ไม่ใช่ห้ามรดน้ำต้นไม้ตอนเที่ยง! แต่ห้ามรดตอนแดดแรง

วิถีคนสมัยใหม่ ชอบปลูกต้นไม้ไว้ตรงระเบียงห้อง แต่ลูกเพจเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราต้องรดน้ำต้นไม้เฉพาะตอนเช้า ทำไมถึงรดเวลาอื่นไม่ได้ วันนี้จันมีคำตอบมาให้แล้วจ้า

เพราะการรดน้ำต้นไม้ มีองค์ประกอบหลายอย่าง การทำงานของต้นไม้ก็ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ารอบๆตัว เช่น สภาพอากาศ ความชื้น ความแห้งของอากาศ อุณหภูมิ และความแรงของแสงแดด นอกจากนั้นดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ก็ยังมีส่วนอีกด้วยนะ

การรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้า ช่วงเวลาประมาณ 6-9 โมงเช้า ที่ใบของต้นไม้เริ่มสังเคราะห์แสง ปากใบจะเปิด น้ำที่เป็นส่วนสำคัญในการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะต้นไม้จะเริ่มดุแร่ธาตุ และน้ำต่างๆ ผ่านราก ผ่านลำต้นเข้าสู่ใบ แต่เมื่อไหร่ที่แดดเริ่มแรงขึ้น ปากใบก็จะเริ่มปิด เพื่อลดการคายน้ำ ตามปกติของการป้องกันตัวของพืชและสัตว์

แต่ถ้าหากเราลดน้ำต้นไม้ในตอนกลางวันที่มีแดดจัด ตั้งแต่ 10 โมง – 4 โมงเย็น ต้นไม้จะนำน้ำไปใช้น้อยกว่าช่วงเวลาตอนเช้า ทำให้น้ำที่รดไปไม่ได้ถูกต้นไม้นำไปใช้ แต่จะไปขังอยู่ในดิน และรากของต้นไม้ และอาจจะทำใบไหม้ได้ เพราะเมื่อรดน้ำไปแล้วโดนแดด แดดจะดูดเอาความชื้นจากใบไป

นอกจากนั้นถ้าดินที่ใช้ปลูกต้นไม้เป็นดินเหนียว จะยิ่งทำให้ดินมีดูดเอาความร้อนที่สะสมอยู่ที่หน้าดินเข้าไป และถูกรากนำไปใช้เลี้ยงลำต้น ถ้าเป็นอย่างนั้น ต้มไม้อาจจะเกิดอาการตายนึ่งได้

จันก็หลงผิดรดน้ำต้อนไม้ตอนเที่ยงมาตั้งนาน เพราะตื่นนไม่ค่อยทันรดช่วงเช้า แต่เวลาที่ดีที่สุดการรดน้ำต้นไม้คือช่วงเช้าเพราะปากใบเปิดเต็มที่ น้ำที่เรารดไปต้นไม้สามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้อย่างเต็มที่ๆ สุด

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co