พื้นที่ 5 ไร่ ทำเกษตรจนสร้างรายได้เฉียดแสน!

ตรัง เกษตรกรใช้พื้นที่ 5 ไร่ ทำการเกษตร สร้างรายได้ทุกวันให้ครอบครัว

หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายนนท์นภนต์ นาพอ เกษตรอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมแซมปาล์มน้ำมัน ของนายสมประสาน ขวัญเพ็ชร เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง ซึ่ง เกษตรกร ทำการปลูกแตงโมแซมปาล์มน้ำมัน ประมาณ 5 ไร่ (500 ต้น) สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4,500 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 15-25 บาท สามารถ สร้างรายได้เสริม ได้ประมาณ 90,000 บาท

นายสมประสาน ขวัญเพ็ชร เกษตรกร บอกว่า ตนเองได้ ทำเกษตรผสมผสาน มาอย่างต่อเนื่องนานนับ 10 ปี การทำ เกษตรผสมผสาน นั้น มีการใช้สารเคมีในระยะเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากนั้น ได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิต เช่น น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง และความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ในการ ปลูกพืชผัก ทั้งนี้ ตนเองได้ใช้พื้นที่ระหว่างปาล์มน้ำมัน ปลูกถั่วฝักยาว ผักบุ้งแก้ว และแตงกวา ส่วนบริเวณโดยรอบบ้านนั้น ปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ มังคุด และการเลี้ยงผึ้ง เพื่อจำหน่ายเป็น รายได้เสริม ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

โดยจะนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายที่ตลาดนัดเกษตรบริเวณถนน ตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ในส่วนของสภาพที่เปลี่ยนแปลง ช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้แตงโมเสียหายไปบ้าง เนื่องจากมีน้ำขัง ส่วนในช่วงแล้งที่จะถึงนี้จะลดการเพาปลูกลง เนื่องจากแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการปลูกผักหลายชนิด จำเป็นต้องเลือกว่าจะ ปลูกผัก ชนิดใด ตนเองและครอบครัว อยู่แบบพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

และหากท่านใดสนใจแตงโมสดๆ สามารถติดต่อซื้อได้ที่ นายสมประสาน ขวัญเพ็ชร โทร.087-8819004