สร้างวิกฤตเป็นโอกาส

กลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์ จ.สุรินทร์ แปรรูผ้าไหมพื้นเมืองเป็นหน้ากากอนามัย เพิ่มมูลค่า ! มียอดสั่งซื้กจำนวนมาก
สร้างวิกฤตเป็นโอกาส

ชาวบ้านกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส ปิ๊งไอเดีย ! ใช้ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์แปรรูเป็นหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด – 19 ภาครัฐในพื้นที่สนันสนุนเปิดตลาดช่วยชาวบ้านจนมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นางสาวชลธิชา สมานโสร์ ผู้ใหญ่บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ต. เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ บอกว่า จุดเริ่มต้นของหน้ากากอนามัยผ้าไหมสุรินทร์เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้จนทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดบางพื้นที่กักตุนสินค้า จึงทำให้กลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์ ทำหน้ากากผ้าไหมจากเศษผ้าไหมทดลองทำใช้กันเองในหมูบ้าน
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จึงเข้ามาสนันสนุนให้ชาวบ้านหน้ากากขาย โดยกรมหม่อนไหม และนายอำเภอเมืองสุรินทร์เข้ามาแนะนำชี้ช่องทางเพิ่มมูลค่าและหาตลาดให้กับชาวบ้าน ขณะนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากจนชาวบ้านทำไม่ทัน หน้ากาผ้าไหมขายในราคา 70 บาท หน้ากากทำจากผ้าฝ้ายขายในราคา 35 บาท ซึ่งหน้ากากอนามัยมีหลากหลายสีให้เลือก ส่วนใหญ่เป็นลวดลายผ้าพื้นเมืองสุรินทร์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และย้อมสีจากสีธรรมชาติ
ภาพจากอีจัน
นอกจากหน้ากากผ้าไหมสุรินทร์ ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ว่า สามารถป้องกันโรคโควิด – 19 ได้ ขณะนี้ยังเป็นที่นิยมด้านแฟนชั่น มียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก แต่ชาวบ้านสามารถผลิตได้แค่วันละ 160 ชิ้นต่อวัน เพราะมีเครื่องจักรไม่เพียงพอ บวกกับมีสมาชิกในกลุ่มผลิตไม่ทันจึงระดมเด็กนักเรียนมาช่วยกันทำเพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ภาพจากอีจัน
ใครที่สนใจยหน้ากากผ้าไหมสุรินทร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือที่ผู้ใหญ่บ้านเทนมีย์ โทรศัพท์ 084 – 8281010
อีจัน
www.ejan.co