เร่งลงเครื่องจักรขุดลอกคูคลองสุนัขหอน แก้ปัญหาภัยแล้ง จ.สมุทรสาคร

รมช.ธรรมนัส เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ตรวจดูแก้มลิงทุ่งหิน พร้อมสั่งเร่งลงเครื่องจักรขุดลอกคูคลองสุนัขหอน
เร่งลงเครื่องจักรขุดลอกคูคลองสุนัขหอน แก้ปัญหาภัยแล้ง จ.สมุทรสาคร

วันนี้ ( 31 ส.ค. 63 ) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ อ.อัมพวา จ.สมุครสงคราม ว่า โครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน มีเนื้อที่ 2,623 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง จังหวัดจึงได้พิจารณาน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในการจัดหาทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัยในเรื่องของแก้มดิน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคภายในจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ต่อมาได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำ และพร้อม kick off ขุดลอกคลองสุนัขหอน ณ วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ว่า จากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบาย เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบคอบ โดยขุดลอกคูคลองและสระน้ำ การกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน คลองสุนัขหอนนั้นตื้นเขิน มีตะกอนดินตกจมปริมาณมาก เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและการคมนาคมสัญจรทางน้ำ ทางกระทรวงเกษตรฯได้เร่งเข้ามาดูแล แก้ไขปัญหา เร่งนำเครื่องจักรกลลงขุดลอกคูคลอง ขุดตั้งแต่ต้นคลอง เป็นระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร ประชาชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของแหล่งน้ำที่สะอาด การสัญจรที่สะดวกสบาย มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co