เกษตรกร เลี้ยง หอยเชอรี่ ระดมความคิด พาหอยสู่เงินล้าน

กลุ่ม เกษตรกร ผู้เลี้ยง หอยเชอรี่ เร่งช่วยกันระดมความคิดช่วยกันพัฒนาการเลี้ยงหอยอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายส่การเป็นฟาร์มเงินล้าน
เกษตรกร เลี้ยง หอยเชอรี่ ระดมความคิด พาหอยสู่เงินล้าน

กลุ่มเกษตรกรผู้ลี้ยงหอยในพื้นที่ของ จ. กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยง หอยเชอรี่ ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยพื้นที่อื่น ๆ เพื่อการสร้างความองค์ความรู้ รวมถึงเรื่องของการตลาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
น.ส.สายรุ้ง โพธิ์งา เจ้าของลำน้ำปาวฟาร์มหอย อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยในพื้นที่ทั้งห่างไกลและใกล้เคียง มาร่วมระดมความคิด แชร์เทคนิค หรือแม้กระทั่งบอกเล่าถึงปัญหาการเลี้ยง หอยเชอรี่ หรือหอยชนิดอื่นว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุง ปรับใช้กับฟาร์มของแต่ละบุคคล ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม รวมไปถึงสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงหอยให้มีความรู้อย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน นอกจากการได้ช่วยกันระดมความคิดแล้ว กิจกรรมนี้ยังทำให้คนในกลุ่มรู้จักกันมากขึ้น เกิดความสมัครสมานสามัคคี เพราะนอกจากเรื่องงานยังได้กินข้าว สังสรรค์กันอีกด้วย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
หากใครสนใจในการเลี้ยง หอยเชอรี่ หรือหอยอื่น ๆ ทางฟาร์มก็พร้อมยินดีที่จะให้ความรู้เพราะว่าการเลี้ยงหอยไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรมากมายเหมือนการเลี้ยงเป็ด ไก่ หรือห่าน คนที่ไม่มีเงินก็สามารถเลี้ยงได้ เพราะว่าหอยไม่จำเป็นต้องใช้หัวอาหาร เขากินพืชน้ำ ผักตบชวา เศษผัก หญ้าได้ ก็สามารถช่วยลดต้นทุนได้ จึงสามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้อย่างดีเป็นทั้งรายได้เสริมหรือจะเลี้ยงเป็นจริงจังเป็นอาชีพหลักก็ยิ่งดี เพราะตลาดหอยกำลังเปิดกว้างมากขึ้น มีลู่ทางสู่ เงินล้านได้อย่างแน่นอน ซึ่งเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและหาตลาดให้ โดยสามารถติดต่อได้ที่เพจ “ลำน้ำปาวฟาร์มหอย” หรือที่เบอร์โทร. 083 150 9779
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co