กรมปศุสัตว์ เร่งช่วย น้ำท่วม 4 จังหวัด ภาคใต้

กรมปศุสัตว์ มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 120 ถุง ช่วยบรรเทาทุกข์ น้ำท่วม ภาคใต้
กรมปศุสัตว์ เร่งช่วย น้ำท่วม 4 จังหวัด ภาคใต้

กรมปศุสัตว์ ส่งเสบียงอาหารสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 4 จังหวัดภาคใต้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้าน ปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง ปศุสัตว์ จากน้ำป่าไหลหลากเป็นเหตุให้ น้ำท่วม ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเตรียมความพร้อม ส่งเสบียงอาหารสัตว์แห้งสำรองในพื้นที่ภาคใต้กว่า 682,400 กิโลกรัม พร้อมยานพาหนะ ทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วย พร้อมเวชภัณฑ์ดูแลรักษาสัตว์ ตลอดจนชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมออกปฏิบัติการรวมทั้งให้ ปศุสัตว์ เขต 9 จัดตั้งวอรูม (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4 จังหวัด รวม 7 อำเภอ 411 ตำบล 157 หมู่บ้าน เกษตรกร 10,150 ราย สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ จำนวน 128,125 ตัว ได้แก่ โค 6,216 ตัว กระบือ 60 ตัว สุกร 21 ตัว แพะแกะ 9,728 ตัว และสัตว์ปีก 52,100 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย จำนวน 180 ไร่ เบื้องต้น ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 39,180 กิโลกรัม
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 120 ถุง ในพื้นที่ของจังหวัดยะลา และปัตตานี พร้อมดูแลรักษาสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บอีก 11 ตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ มีความพร้อม และสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพสัตว์ บรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้น้อยที่สุด
ภาพจากอีจัน
สำหรับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-653-4444 ต่อ 3315 และ 3326
ภาพจากอีจัน
นอกจากผู้คนจะได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม แล้ว สัตว์ก็ได้ลำบากเช่นกัน ทีมจันลั่นทุ่งขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่รักของเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วนะคะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co