สูตรเดียวหนอนหาย ต้นงาม ขายได้กำไร

หมดปัญหาหนอนกินมะเขือ จบที่สูตรเดียว

จันลั่นวันนี้ก็มีสูตรลับดีมากแจกกันสำหรับเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะเขือ เป็นสูตรการป้องกันหนอนเจาะมะเขือ

ซึ่งในช่วงนี้สภาพอากาศมีฝนตกเป็นบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะเขือ ในระยะ ติดผล รับมือหนอนเจาะผลมะเขือ ระยะเจริญเติบโต หนอนเจาะผลมะเขือทำความเสียหายแก่ยอดมะเขือ โดยตัวหนอนเจาะเข้าไปกินภายในลำต้นสูงจากยอดประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ทำให้ยอดเหี่ยวเวลาแดดจัด ระยะติดผล หนอนจะเจาะเข้าไปกินภายในผล

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. หมั่นสำรวจตรวจแปลง และเก็บยอดหรือผลที่ถูกทำลายทิ้ง

2. ถ้าพบยอดเหี่ยว 3-5 เปอร์เซ็นต์ หรือผลอ่อนถูกทำลาย 5-10 เปอร์เซ็นต์ พ่นสาร เบตาไซฟลูทริน 2.5% อีซี อัตรา 80กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

**เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง และควรพ่นสารติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์