ภัยแล้งมาเร็ว ถั่วฝักยาวเหี่ยวตายยกแปลง!

แทบล้มทั้งยืน! เกษตรกรโคราชเล่าว่า ปีนี้เจอภัยแล้งเร็วเกินไป

ถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้เหี่ยวแห้งตายหมดยกแปลง เพราะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งถั่วฝักยาวนั้น เป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกกันเยอะมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน ทั้งนี้

บางรายก็ปลูกสิ่งนี้เป็นผลผลิตหลัก จึงได้รับผลกระทบจากการแห้งตายของถั่วฝักยาวเป็นตัวจำนวนมาก

อีกทั้งในช่วงนี้ ยังเป็นช่วงที่ถั่วฝักยาวกำลังออกดอกสวย และรอเก็บเกี่ยว แต่ต้องมาเจอกับปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีถั่วฝักยาวไปขายในตลาด ซึ่งขณะนี้ถั่วฝักยาวกำลังอยู่ในช่วงราคาดี จึงทำให้เกษตรกรขาดรายได้จุนเจือครอบครัวในส่วนตรงนี้ไป และเงินทุนที่ลงไปนั้นก็สูญเปล่านั่นเอง