เฝ้าระวัง!!! พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก 25 จังหวัด 17 – 21 ก.ย. นี้

พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง 25 จังหวัด 17 – 21 ก.ย. นี้
เฝ้าระวัง!!! พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก 25 จังหวัด 17 – 21 ก.ย. นี้

กอนช. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง 25 จังหวัด 17 – 21 ก.ย. นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่าในช่วงวันที่ 17 - 20 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

1. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดังนี้

1.1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเวียงแหง และอมก๋อย)

จังหวัดแพร่ (อำเภอร้องกวาง)

จังหวัดน่าน (อำเภอบ่อเกลือ และปัว)

จังหวัดลำปาง (อำเภอเกาะคา เมืองลำปาง และแจ้ห่ม)

จังหวัดแพงเพชร (อำเภอคลองลาน)

จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง พบพระ วังเจ้า แม่สอด เมืองตาก อุ้มผาง และแม่ระมาด)

จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฟากท่า)

จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอนครไทย และชาติตระการ)

จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ และวิเชียรบุรี)

1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อำเภอวังสะพุง)

จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอโซ่พิสัย)

จังหวัดขอนแก่น (อำเภอบ้านฝาง หนองเรือ พระยืน เมืองขอนแก่น และมัญจาคีรี)

จังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอยางตลาด)

จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอคอนสาร และหนองบัวแดง)

จังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอชานุมาน และเสนางคนิคม)

จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเขมราฐ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เมืองอุบลราชธานี และดอนมดแดง)

จังหวัดยโสธร (อำเภอมหาชนะชัย)

จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอราษีไศล)

จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนไทย เมืองนครราชสีมา และโนนสูง)

1.3 ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี) จังหวัดราชบุรี (อำเภอบ้านคา)

1.4 ภาคตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน) จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอหนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน)

1.5 ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี (อำเภอขลุง แหลมสิงห์ ท่าใหม่ เมืองจันทบุรี และนายายอาม) จังหวัดตราด (อำเภอเกาะกูด คลองใหญ่ เมืองตราด เกาะช้าง แหลมงอบ เขาสมิง)

2. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด

3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 13 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา กิ่วลม และแม่มอก จังหวัดลำปาง

อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี

อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน จังหวัดนครราชสีมา

อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co