คิกออฟ ดัน สาหร่าย เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายเสริมได้ให้เกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อน “เพชรบุรีโมเดล” เปิดโครงการพืชเศรษฐกิจใหม่ สาหร่ายอาหารแห่งอนาคต หวังสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร
คิกออฟ ดัน สาหร่าย เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายเสริมได้ให้เกษตรกร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย วันนี้เป็นการคิกออฟ ขับเคลื่อนโครงการพืชเศรษฐกิจใหม่สาหร่าย : อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เกษตรกร โดยกรมประมงซึ่งมีภารกิจตามกฎหมายรับผิดชอบสัตว์น้ำและพืชน้ำเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโครงการ ร่วมด้วย นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัด นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายประพัฒน์ ก่อสวัสดิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี

การเลือกเพชรบุรี เป็นจังหวัดคิกออฟโครงการ เนื่องจากมีพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม โดยการสนับสนุนของกรมประมง และเป็นจังหวัดตัวอย่างต้นแบบในยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาหร่าย ให้เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบภายใต้แนวทาง “เพชรบุรีโมเดล”

เพชรบุรีมีศักยภาพมากสำหรับการพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการสาหร่าย อาหารแห่งอนาคต และจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน การผลิตสาหร่ายทะเลเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผลผลิตทั้งหมดทั่วโลกในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 35 ล้านตัน มีมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5 แสนล้านบาท โดยประเทศไทยมี 22 จังหวัดติดทะเลมหาสมุทรเหมาะกับสาหร่ายทะเล และ 28 จังหวัด บนบกสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด

ทั้งนี้ นโยบายสาหร่ายพืชแห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งยกระดับอัพเกรดภาคเกษตรของไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง รวมทั้งตอบโจทย์วาระเศรษฐกิจมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Ocean Economy) เพื่อเป็นส่วนร่วมในทศวรรษวิทยาศาสตร์มหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2564 - 2573) และการลดภาวะโลกร้อนจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co