ดำนามหาสนุก ปลูกฝังเยาวชน เปิดประสบการณ์เรียนรู้ อาชีพการทำนา

ตรัง ศูนย์เครือข่าย เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จัดกิจกรรมปลูกฝังเยาวชน เรียนรู้อาชีพ ทำนา ที่มาของเมล็ดข้าว
ดำนามหาสนุก ปลูกฝังเยาวชน เปิดประสบการณ์เรียนรู้ อาชีพการทำนา

ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตรัง ( ศูนย์เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดตรัง ) ทำการเกษตรผสมผสาน ของนางสาวทัศนีย์ สุขสนาน หมู่ที่ 1 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ที่ทำเป็นพื้นที่โครงการโคก หนอง นา โมเดล บนเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่

โดยมีการขุดสระ ปลูกพืชเกษตรผสมผสาน ทั้งมะพร้าวแกง กล้วย เลี้ยงปลาในท้องร่อง และอื่น ๆ นอกจากนั้นได้แบ่งพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ สำหรับการทำนาปลูกข้าว มีการจัดกิจกรรมดำนามหาสนุกขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งจากในพื้นที่อำเภอห้วยยอด ต่างอำเภอ และมาจากต่างจังหวัด ได้มาศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีการทำนาปลูกข้าวกว่าจะได้ข้าวทุกเมล็ดที่ทุกคนต้องกิน

โดยเริ่มตั้งแต่การถอนกล้า การสอนเด็ก ๆ ลงมือดำนาปักดำต้นกล้าด้วยตนเอง รวมทั้งการเก็บพื้นที่จอมปลวกที่มีตามธรรมชาติในนา ให้เด็ก ๆได้เล่นสไลด์เดอร์โคลนกลางทุ่งนา โดยพ่อแม่ผู้ปกครองมีการคดข้าวใส่ปิ่นโตหิ้วมากินร่วมกันกลางทุ่งนาด้วย สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก ๆเป็นอย่างมาก

ซึ่งหลังจากเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าวในฤดูกาลทำนา พบว่า ทั้งผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนใจมาร่วมกิจกรรมไม่ขาดสาย เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ แทบจะไม่รู้จักวิธีการทำนาปลูกข้าวแล้ว เนื่องจากสภาพพื้นที่ทำนาเดิมหายไป ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีการไถปรับพื้นที่ไปทำสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือเปลี่ยนเป็นการปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมันทดแทน ทำให้พื้นที่ทำนาหายไปตามยุคสมัย ได้มาเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังอาชีพทำนากระดูกสันหลังของชาติให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ โดยทางศูนย์ฯได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 2 โดยหน้าฝนก็ทำกิจกรรมทำนาปลูกข้าว ส่วนหน้าเก็บเกี่ยวก็เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆมาเรียนรู้การเกี่ยวข้าว จับปลาในนา เป็นต้น

ทางด้านนายประพัทธ์พงษ์ พฤมนต์ อายุ 46 ปี ที่เดินทางมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง บอกว่า ตั้งใจพาเด็ก ๆมาร่วมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะไม่เคยมา ส่วนเหตุผลที่มาเด็ก ๆมา เพราะเป็นกิจกรรม (ดำนา ) หาไม่ได้ชีวิตในเมือง โดยมากัน 3 ครอบครัว เด็ก ๆ 4 คน มีคนชวนมา จึงพาเด็ก ๆมาร่วม ตั้งใจเดินทางมาร่วมที่หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ตนเองก็ไม่ทราบว่า มีการทำนาหรือไม่ หรือหากมีก็จะเป็นพื้นที่รอบนอก แต่ในเมืองไม่มี และคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดพื้นที่แบบนี้ให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ เพราะไม่สามารถหาได้ของชีวิตในเมือง

นางสาวทัศนีย์ สุขสนาน เจ้าของพื้นที่ และเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดตรัง บอกว่า พื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ ตนเองทำเป็นพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล แบ่งพื้นที่ สำหรับการขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี จำนวน 1 ไร่ , ทำสวนมะพร้าวสำหรับแกง ปลูกกล้วยเสริม เนื้อที่รวมประมาณ 7-8 ไร่ และเป็นพื้นที่ทำนา จำนวน 3 ไร่ ข้าวที่ปลูกมีประมาณ 3 สายพันธุ์ ทั้งข้าวเบายอดม่วง ซึ่งกำลังจะเป็นสินค้า GI ของจ.ตรัง ,ข้าวนางขวิด และข้าวเหนียว เหตุผลที่ทำกิจกรรมดำนา เพราะตนเองอยากจะทำนามาตั้งแต่ตอนเรียนจบมา ตอนนี้พ่อแม่เปิดโอกาสให้แล้ว จึงลงมือทำอย่างเต็มที่ และตนเองมีลูก จึงอยากให้ลูกมีกิจกรรม มีส่วนร่วม และตนเองเป็นสมาชิกเครือข่าย Young Smart Farmer และมีกลุ่มแม่ๆ จึงอยากให้เด็ก ๆได้มาร่วมกิจกรรมดำนา มารื้อฟื้นและเรียนรู้วิธีการทำนาที่มาของข้าวที่ทุกคนกิน

ซึ่งหลังเปิดกิจกรรม ก็มีผู้ปกครองสนใจนำลูกหลานมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยเตาะแตะ วัย 5-6 ขวบ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ซึ่งระดับนักเรียน นักศึกษาเอง แม้จะเป็นเด็กโตแต่เป็นเด็กในเมือง พวกเขายอมรับไม่เคยรู้จักต้นข้าว ไม่เคยรู้ว่าข้าวแต่ละเมล็ดที่กินเป็นมาอย่างไร ไม่เคยรู้วิธีการทำนา ไม่เคยสัมผัสดินโคลน พูดคุยกันแต่วิชาการ แต่มาถึงก็ร่วมดำนา เล่นโคลน ว่ายน้ำในท้องร่อง เป็นที่สนุกสนานและประทับใจ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ทุกคน หลักๆก็จะมีกิจกรรมดำนา มีสไลด์เดอร์โคลน ช่วงเกี่ยวข้าวก็จะให้เด็ก ๆมาร่วมเกี่ยวข้าว ช่วงหน้าแล้ง ก็ให้เด็ก ๆ จับปลาในนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันมาเป็นปี 2 ปี ซึ่งคาดหวังว่าเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ที่มาของเมล็ดข้าวที่รับประทาน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาของบรรพบุรุษ เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้คุณค่าของข้าวทุกเมล็ดรู้บุญคุณชาวนากระดูกสันหลังของชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co