เวียดนามออเดอร์ปลาช่อนไทยกว่า 100 ตัน

ข่าวดี!! เวียดนามเตรียมออร์เดอร์ปลาช่อนไทยกว่า 100 ตัน
เวียดนามออเดอร์ปลาช่อนไทยกว่า 100 ตัน

ข่าวดีก็ยังมีอยู่ในช่วงนี้ ล่าสุดจากการร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมเวียดนามและจังหวัดสกลนคร ได้ลงนาม MOU จับคู่ธุรกิจ 16 คู่ค้าเพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้าท้องถิ่น ในครั้งนี้ มีเรื่องของการส่งออกของปลาช่อนถูกลงนามในครั้งนี้ด้วย

นายวิทวัส กล่าวต่อว่า ในอดีต เมื่อพูดถึงปลาช่อน เราจะนึกถึงภาพที่ชาวบ้านออกหาปลาตามท้องไร่ท้องนามาขาย ปัจจุบันเรานำมาทำเป็นธุรกิจที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง ภายใต้มาตรฐาน Gap ให้มีความสดสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยปลาช่อน ของเราเป็นการผสมระหว่างปลาช่อนนากับปลาช่อนแม่ลา เมื่ออายุครบ 5 เดือน จะมีน้ำหนักตัวละประมาณ 7 ขีด ราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มอยู่ที่ กก.ละ 70 บาท

ครั้งนี้ได้มีการเซ็นต์ Mou กับจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย ได้รับออเดอร์ ปลาช่อนขนาด 2 ตัว/กก. จำนวน 100 ตัน หรือ 100,000 กก. รวมถึงลูกพันธุ์ปลาช่อน ที่จะต้องส่งภายใน 6 เดือนข้าง ถือว่าเป็นข่าวดีที่ที่ประเทศไทยได้มีการเปิดกว้างทางการได้อีกหนึ่งได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co