ชาวนาวอนรัฐ เร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม

บุรีรัมย์ ชาวนาวอนรัฐ เร่งจ่าย เงินชดเชยน้ำท่วม และค่าเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปใช้หนี้ ธกส.-ทุนทำนาปรัง
ชาวนาวอนรัฐ เร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม

ชาวนาหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งจ่ายเงินชดเชยนาข้าว ที่ประสบภัยน้ำท่วมผลผลิตเสียหาย และจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทโดยเร็วด้วย

โดยเงินค่าช่วยเหลือ หากชาวนาได้มา เพื่อที่จะได้นำเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าปุ๋ยที่ค้างเอาไว้ รวมถึงชำระหนี้และจ่ายดอกเบี้ย ธกส.ที่กู้ยืมมาลงทุนทำนา และบางคนก็จะได้เอาไปเป็นทุนในการทำนาปรัง เพื่อทดแทนข้าวนาปีที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย เพื่อจะได้มีผลผลิตเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี ทั้งเก็บไว้ขายในยามจำเป็นด้วย

นางทองแดง แขนคันรัมย์ อายุ 68 ปี ชาวนาบ้านขรัวตาแก้ว ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง บอกว่า ครอบครัวทำนาทั้งหมด 49 ไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหายไป 40 ไร่ เหลืออยู่ 9 ไร่ แต่ก็มาเจอฝนถล่มในช่วงเก็บเกี่ยวทำให้ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ ตอนนี้ก็รอคอยความหวังจากทางรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินชดเชยผลผลิตที่ถูกน้ำท่วมเสียหายโดยเร็วด้วย รวมถึงเร่งจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวด้วย เพื่อจะได้นำเงินไปจ่ายค่าปุ๋ย และเป็นทุนทำนาปรังด้วย เพื่อจะได้มีผลผลิตเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี และไว้ขายในยามฉุกเฉินด้วย

เช่นเดียวกับนางสวัสดิ์ ชีรัมย์ อายุ 77 ปี ก็บอกว่า ครอบครัวทำนา 30 ไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหายไป 14 ไร่ ส่วนที่เหลือก็มาเจอฝนถล่มซ้ำในช่วงเก็บเกี่ยวอีก ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็ม ก็อยากวิงวอนให้รัฐเร่งจ่ายเงินชดเชยนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหายโดยเร็วด้วย เพื่อจะได้นำเงินไปจ่ายค่าปุ๋ยที่ค้างเอาไว้ รวมทั้งนำไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับ ธกส. จากที่กู้ยืมมาลงทุนทำนาด้วย เพราะหากจ่ายล่าช้าก็จะถูกปรับดอกเบี้ย ซึ่งทุกปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ย ธกส.ไม่เกินเดือน มี.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co