กรมปศุสัตว์ คุมเข้ม สกัดการนำเข้า ซากหมูเถื่อน!

ปศุสัตว์ ตรวจสอบคุมเข้มห้องเย็น กันการลักลอบเคลื่อนย้าย ซากหมู เข้มงวดต่อเนื่อง
กรมปศุสัตว์ คุมเข้ม สกัดการนำเข้า ซากหมูเถื่อน!

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า กรมปศุสัตว์ ได้มีมาตรการในการดำเนินการมาอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ในการตรวจสอบ และการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจติดมากับสัตว์หรือซากสัตว์

กองบังคับการสอบสวนกลาง ได้ขอหมายค้นเข้าตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ ซากหมู ร่วมกับกำลังเจ้าที่ กรมปศุสัตว์ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท ตรวจสอบห้องเย็น จำนวน 3 แห่ง ที่ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. ห้องเย็นแห่งแรก ได้ตรวจสอบใบอนุญาตการประกอบการ และตรวจสอบจำนวนหมูในห้องเย็นทั้งหมดมีจำนวน 134,000 กิโลกรัม ซึ่งไม่ตรงกับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.3) จำนวน 11,641 กิโลกรัม จึงได้ทำการอายัดเนื้อสุกรจำนวน 11,641 กิโลกรัมทั้งหมด และได้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนสุกร ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัวอย่าง

2. ห้องเย็นแห่งที่สอง ตรวจสอบใบอนุญาตการประกอบการถูกต้อง ตรวจสอบจำนวนหมูในห้องเย็นทั้งหมดตามบัญชีมีจำนวน 142,000 กิโลกรัม และตรวจสอบใบเคลื่อนย้าย (ร.3) ผลถูกต้องครบตามจำนวน 142,000 กิโลกรัม และเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนสุกรต้องสงสัย ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการจำนวน 4 ชิ้น จำนวน 2 ตัวอย่าง

3. ห้องเย็นแห่งที่สาม ผลตรวจสอบใบอนุญาตการประกอบการถูกต้อง ได้ตรวจสอบจำนวนหมูในห้องเย็นทั้งหมดตามบัญชีมีจำนวน 300,000 กิโลกรัม ผลตรวจสอบใบเคลื่อนย้าย (ร.3) ถูกต้องครบตามจำนวน 300,000 กิโลกรัม และทำการเก็บตัวอย่างหมูต้องสงสัย ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 ชิ้น จำนวน 5 ตัวอย่าง

กรมปศุสัตว์ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมมือในการป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศเคลื่อนย้าย ซากหมู ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co