Toray Farm’ นวัตกรรมการเกษตร เพื่อผู้สูงอายุและสตรี ไอเดียจากญี่ปุ่น

เปิดนวัตกรรมเกษตรเปิดกว้าง ด้วยโมเดล Toray Farm พื้นที่เกษตรที่ไม่ต้องใช้แรง แต่ใช้ใจในการทำ ต้นแบบโมเดลเพื่อคนชราและสตรี ทำเกษตร
Toray Farm’ นวัตกรรมการเกษตร เพื่อผู้สูงอายุและสตรี ไอเดียจากญี่ปุ่น

Toray farm คือ พื้นที่เกษตรที่ถูกออกแบบสำหรับคนที่ไม่เคยทำเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุและสตรีเป็นหลักที่จะให้เข้ามาร่วมในโครงการ เพราะในพื้นที่นี้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และมีเครื่องทุ่นแรงเป็นเทคโนโลยี

โดยโมเดล Toray Farm นั้น เป็นการออกแบบโมเดลเกษตรอัจฉริยะที่ได้ปรับเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกและสภาพการทำงาน ผสมผสานกับการทำเกษตรกรรมและไลฟ์สไตล์ของเกษตรกรอย่างลงตัว และยังมีการคำนึงถึงสุขภาพของเกษตรกรไปด้วย

ขอบคุณเจ้าของภาพ

จุดเด่นของ โมเดล Toray Farm

- Toray farm นั้นตั้งอยู่ในเรือนกระจกที่มีความแข็งแกร่ง ปลอดภัย เป็นแปลงเกษตรแบบยกพื้นสูง มีนั่งร้านที่สามารถปรับระดับความสูงได้ จึงเอื้ออำนวยต่อสรีระร่างกายระหว่างทำเกษตร และยังสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีความสูงต่างระดับ

- Toray Farm ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเกษตรใดๆ ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน เป็นโอกาสสำหรับ ‘ผู้สูงอายุ’ ที่จะได้ทำงาน สร้างรายได้ ดูแลตนเองและครอบครัว ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนโมเดลการเกษตรนี้ ในฐานะที่นวัตกรรมนี้มีส่วนช่วยสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เป็นอาชีพที่สร้างคุณค่า และมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย

- การจัดทำแปลงเกษตรบนพื้นทราย ยกสูง จากนั้นใช้ปุ๋ยเหลวในการดูแลผัก ซึ่งการใช้พื้นทรายมาเป็นพื้นที่ทำแปลงเกษตรนี้ ทำให้ไม่ต้องออกแรงมากในการทำงาน สามารถทำการเกษตรได้ทุกเพศทุกวัย

นอกจากเป็นนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ ที่สามารถเปิดโอกาสพื้นที่ให้กับคนสูงวัยแล้วนั้น Toray Farm ยังเป็นโมเดลต้นแบบของการนำ IoT มาใช้กับการทำเกษตรกรรมยุคใหม่อย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลทางการเกษตร อุปกรณ์ตรวจจับวัด คุณสมบัติของเกษตรกรในความเหมาะสมของงานแต่ละประเภทในฟาร์ม มีระบบการจ่ายน้ำ ปุ๋ยอัตโนมัติ ด้วยระบบเทคโนโลยีในการควบคุม ถือเป็นโมเดลทางการเกษตรอัจฉริยะที่โลกกำลังก้าวเดินไปข้างหน้า อย่างน่าสนใจ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co