ขอนแก่น ส่งเสริม เกลือสินเธาว์ สร้างรายได้ มรดกจาก ยุคไดโนเสาร์

ขอนแก่น ส่งเสริม เกลือสินเธาว์ มรดกยุคไดโนเสาร์ สร้างรายได้ ให้ชุมชน
ขอนแก่น ส่งเสริม เกลือสินเธาว์ สร้างรายได้ มรดกจาก ยุคไดโนเสาร์

เกลือสินเธาว์ มรดกจากผืนดินตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านผ่านภูมิปัญญาในการผลิตมาตลอดกว่า 100 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเตรียมส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สอดรับการเป็นอุทยานธรณีวิทยาขอนแก่นทั้งในระดับจีโอพาร์คหรือในระดับโกลบอลจีพาร์ค

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ไปยังบ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อ.เวียงเก่า จ. ขอนแก่น เพื่อสำรวจดูการผลิต เกลือสินเธาว์ ของชาวบ้านบ่อ ที่ทำการผลิต เกลือสินเธาว์ กินเอง ขายเอง ในแต่ละปีชาวบ้านบ่อจะทำการต้ม เกลือสินเธาว์ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเมษายนเท่านั้น เพราะถ้าย่างเข้าหน้าฝนก็จะต้มเกลือไม่ได้แล้ว

ซึ่งจุดที่ชาวบ้านจะต้ม เกลือสินเธาว์ นั้นอยู่ที่กองดินขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จุดดังกล่าวมีกองดินที่เกิดจากการขุดลอกคลองสาธารณะและขุดหนองน้ำขนาดใหญ่ และในขณะที่คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านนั้น ชาวบ้านได้ทำการสาธิตการต้มเกลือและผลิต เกลือสินเธาว์ ให้ชมด้วย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการสำรวจเส้นทางในการท่องเที่ยวที่จะสนับสนุนให้อุทยานธรณีของขอนแก่น และมีประโยชน์ต่อประชาชนในทุกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และที่บ้านบ่อซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 70,000,000 ปีที่เกิดขึ้นหลัง ยุคไดโนเสาร์ ถือว่าเป็นหลักฐานทางทรัพยากรธรณี และเป็นจุดเกิดแห่งทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดินที่ผุดขึ้นและประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตลอดกว่า 100 ปี ในการที่ทำ เกลือสินเธาว์ ขึ้นมา

เกลือสินเธาว์ ที่บ้านบ่อมีมาก่อนตั้งหมู่บ้าน คนสมัยก่อนต้มเกลือเพื่อเอาไปแลกข้าวปลาอาหาร ซึ่งสมัยก่อนมีคนจากหลายชุมชนเดินทางมาต้มเกลือที่บ้านบ่อ ประมาณ 20-30 หม้อ โดยมี “เจ้าปู่บ่อเกลือ” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาบริเวณบ่อเกลือแห่งนี้ และก่อนที่ชาวบ้านจะต้มเกลือจะต้องมีการกราบไหว้บวงสรวง “เจ้าปู่บ่อเกลือ” ก่อนทุกปี จึงจะทำการต้มเกลือได้ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจนไม่พอขายในแต่ละปี

และจุดนี้เองยังเป็นการสื่อได้ว่ายุคไดโนเสาร์มี เกลือสินเธาว์ ดังนั้นแนวทางในการที่จังหวัดจะส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเศรษฐกิจฐานราก จะมีการสนับสนุนให้มีการนำ เกลือสินเธาว์ เหล่านี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ และนำไปศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการรับประทานหรือการถนอมอาหารหรือคุณสมบัติทางยา ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆก็จะเป็นสินค้าที่บ่งชี้ถึงภูมิศาสตร์กับอุทยานธรณีวิทยารขอนแก่นด้วย จะทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความภาคภูมิใจในวิทยาการที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาในการที่จะเอา เกลือสินเธาว์ ขึ้นมาใช้

และจะนำไปสู่การที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่เกิดการนำไปบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้สอดรับกับการเป็นอุทยานธรณีวิทยา ขอนแก่น ทั้งในระดับจีโอพาร์คหรือในระดับโกลบอลจีพาร์คในโอกาสต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co