ส่งท้ายปี ไม่ดีเท่าไหร่ สศช.เผย ไตรมาส 2 ปี64 คนไทยหนี้พุ่ง

หนี้ครัวเรือนพุ่งปรี๊ด ส่งท้ายปี ไม่ดีเท่าไหร่ สศช.เผย ไตรมาส 2 ปี 64 คนไทยหนี้พุ่ง กู้นอกระบบกันตรึม
ส่งท้ายปี ไม่ดีเท่าไหร่ สศช.เผย ไตรมาส 2 ปี64 คนไทยหนี้พุ่ง

ไม่มีใครอยากมีหนี้ ถ้าไม่จำเป็น ช่วงที่ผ่านมามันวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆ

เดือนที่ผ่านมา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.เผยข้อมูง ภาวะหนี้ครัวเรือนไทย 2 ของปี 2564 ว่า หนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP เเม้ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ด้านคุณภาพสินเชื่อต้องเฝ้าระวังหนี้เสียจากบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นไตรมาส 2 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 4.7% ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 89.3% ต่อ GDP ลดลงจาก 90.6% ในไตรมาสที่ผ่านมา จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วกว่าหนี้สินครัวเรือน โดยสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับสูง

หากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านคุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวังหนี้บัตรเครดิตที่มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น แม้ว่าสัดส่วนของหนี้เสีย หรือ NPLs โดยรวมอยู่ที่  2.92% หรือทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่สัดส่วน NPLs ของสินเชื่อบัตรเครดิตต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเป็น ไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เสียจากบัตรเครดิต 1 ใน 3 เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจาก

1. ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับปกติ แม้ว่าทั้งปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว แต่เป็นการขยายตัวจากฐานต่ำ สะท้อนว่ารายได้ครัวเรือนยังคงไม่ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน

2. ผลกระทบของอุทกภัยทำให้ครัวเรือนต้องก่อหนี้ เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการก่อหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่สำคัญ การก่อหนี้นอกระบบที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรอบครึ่งปี 2564 พบว่า มีมูลค่าหนี้นอกระบบรวม 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีเพียง 5.6 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าจากปี 2562

สู้ๆนะคะทุกคน เราต้องผ่านไปด้วยกันค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
#นางงามมีผัวแล้ว ลดน้ำหนัก 20 กก. เพื่อตามฝัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co