สายมูเตรียม! สวดบูชา ราหูอมจันทร์ รับโชควันลอยกระทง

แจกบทสวดราหูอมจันทร์ พร้อมวิธีขอพร ในคืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 65
สายมูเตรียม! สวดบูชา ราหูอมจันทร์ รับโชควันลอยกระทง

สายมูเตรียมตัวให้พร้อม วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 นี้ เตรียมพบกับปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์ หรือจันทรุปราคาเต็มดวง ในวันลอยกระทง โดยดวงจันทร์จะเริ่มเข้าเงามัว และเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐนานถึง 57 นาที จะเห็นได้ชัดในช่วงเวลา 17.17 น.

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ในวันนี้พระราหูจะมีอำนาจในการประทานพร และปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย จึงเหมาะแก่การสวดไหว้และบูชาขอพรจากพระราหู จะช่วยทำให้โชคร้ายกลายเป็นดี ดลบันดาลโชคลาภ รับทรัพย์ ความร่ำรวย มาให้

ชวนเพื่อน ชวนแฟน พาคุณพ่อคุณแม่มาไหว้ขอพรพระราหู ด้วยกันเถอะ!! สามารถไหว้ขอพรพระราหูได้ตั้งแต่เวลา 15.02 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 65 (เวลาที่ดีที่สุดคือช่วง 18.00-19.00 น.)

การไหว้ขอพรต้องทำกลางแจ้ง หรือนอกชายคาบ้าน หรือระเบียงห้อง โดยมีของไหว้ดังนี้

-ของไหว้สีดำ 8 อย่าง (น้ำ ขนม อาหาร)

-ธูป 8 ดอก

ขอบคุณเจ้าของภาพ

#บทสวดบูชาพระราหู (ตั้งนะโม 3 จบ)

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

#คาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

#พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

#คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ

#คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (สวด 12 จบ)

แล้วขอพรที่ต้องการ (ส่วนใหญ่นิยมขอเรื่องโชคลาภ เงินทอง ขจัดอุปสรรค)

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co