พาณิชย์ฯออก มาตรการคุมราคา หน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท

พาณิชย์ฯ ต่ออายุ 4 สินค้าควบคุม คุมราคา หน้ากากอนมั้ย ราคาไม่เกิน 2.50 บาท ต่อชิ้น
พาณิชย์ฯออก มาตรการคุมราคา หน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท

ด้วยสถานการณ์ โควิด19 ระบาดรอบ 2 ในประเทศไทยทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดการตื่นตัว เรื่องของการป้องกันตนเอง หน้ากากาอนามัย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีหลายๆคนต้องซื้อเก็บไว้ทำให้ในช่วงเดือนมกราคม 2564 นี้ หน้ากากอนามัยกลับ มาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง ทางกระเทรวงพาณิชย์ จึงพิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมและทบทวนมาตรการสินค้าควบคุม

ภาพจากอีจัน
(13 ม.ค.64) กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมและทบทวนมาตรการสินค้าควบคุม มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 4รายการ ที่เคยอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน
รายการที่ 1 หน้ากากอนามัย
รายการที่ 2 คือใยสังเคราะห์
รายการที่ 3 คือแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ
รายการที่ 4 คือเศษกระดาษ
ทั้ง 4 รายการนี้จะหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และจะส่งผลให้เป็นการควบคุมราคาต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับหน้ากากอนามัยนั้นมี 3 ส่วน คือ 1.หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ปัจจุบันมีอยู่ 30 กว่าโรงงาน ที่มีกำลังการผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญจะคุมราคาอยู่ที่ไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท เช่นเดิม ส่วน หน้ากากอนามัย ทางเลือกซึ่งประกอบด้วยที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจะคุมราคาเช่นเดิมขายปลีกได้ในราคาไม่เกินต้นทุนบวกไม่เกินร้อยละ 60 และหน้ากากผ้าไม่กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าในการป้องกันโควิดเพราะกระทรวงสาธารณสุขให้การยืนยันแล้วว่าใช้ในการป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยได้
ภาพจากอีจัน
ทางด้านรายงานการดำเนินคดีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 160 ราย ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 129 ราย มีผลในการดำเนินคดีทั้งหมด 19ราย ประกอบด้วย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13คดี ขายเกินราคา 6คดี ที่เหลือเมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด และในจำนวนคดีที่ขายเกินราคา 6คดีนั้นเป็นคดีที่กระทำความผิดบนออนไลน์ 2คดี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป็นแนวทางชัดเจนว่าจะต้องควบคุมดูแลไม่ปล่อยให้แพลตฟอร์มเกิดการขายของผิดกฎหมายรวมทั้งหน้ากากอนามัยด้วย จึงได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วโดยเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ภาพจากอีจัน
จากการที่หารือกับโรงงานผู้ผลิตตอนนี้วัตถุดิบยังคงมีอยู่และเพื่อความมั่นใจนั้นทางกรมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและเน้นให้ผลิตเต็มกำลังการผลิต นอกจากนี้ยังขอให้ให้เพิ่มกำลังการผลิตได้จากปัจจุบัน 5 ล้านชิ้นต่อวัน.
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co