จะทำอย่างไรเมื่อคุณถูกไล่ออกจากงานกะทันหัน

ตกงานเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ แต่เมื่อต้องโดนไล่ออกกะทันหัน เราจะทำยังไง วันนี้จันมีคำตอบมาบอกค่ะ
จะทำอย่างไรเมื่อคุณถูกไล่ออกจากงานกะทันหัน

เมื่อ โดนไล่ออก เรามีสิทธิได้เงินชดเชยจากนายจ้าง

ลูกจ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ถ้าเราโดนไล่ออกโดยไม่ได้มาจากการทำผิด แต่โดนไล่ออกจากเหตุผลอย่างอื่น เรามีสิทธิ์เรียกร้อง “ค่าชดเชยจากนายจ้าง” ได้ และนายจ้าง “ต้องจ่าย” ด้วย

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

1. เงินค่าตกใจ ในกรณีของการที่เรา ถูกไล่ออกโดยไม่บอกให้รู้ก่อนล่วงหน้า หรือบอกล่วงหน้า 30-60 วัน นายจ้างต้อง “จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน 60 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน”

2. เงินค่าชดเชยการถูกไล่ออก ในกรณีถูกให้ออกจากงานโดยที่ไม่มีความผิดและไม่ได้สมัครใจจะออก ลูกจ้างมีสิทธิ์จะได้รับค่าชดเชย ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนและอายุของการทำงาน ยิ่งอยู่กับบริษัทมานานก็จะยิ่งได้ค่าชดเชยมาก โดยนายจ้างต้องเป็นคนจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นค่าชดเชยที่คำนวณจากอายุงานของลูกจ้างเอง ดังนี้

• กรณีทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

• อายุงาน 1 – 3 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

• อายุงาน 3 – 6 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

• อายุงานครบ 6 – 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน

• อายุงานครบ 10 – 20 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน

• อายุงาน 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (เริ่มใช้ปี 2562)

นอกจากเงินชดเชยจากส่วนของนายจ้าง “ลูกจ้างที่ว่างงานและจ่ายประกันสังคม” จะได้รับเงินช่วยเหลือระหว่างการว่างงาน

นอกจากนี้ ยังสามารถขึ้นทะเบียนคนว่างงานภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ออกจากงาน จะได้รับเงินชดเชยจากการถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยในจำนวน 50% ของรายได้ เป็นระยะเวลา 6 เดือนเลยนะ

สำหรับใครที่โดนไล่ออกกะทันหัน ก็อย่าเพิ่งตกใจไป จันขอให้มีสติเพื่อก้าวผ่านปัญหาไปให้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co