เช็คด่วน มนุษย์เงินเดือน มีรายได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษี

มนุษย์เงินเดือน หลายคนอาจจะสงสัยว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ รายรับเท่านั้น จะต้องเสียภาษีไหม และเสียเท่าไหร่ วันนี้จันจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

การที่เราจะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดานั้น เราต้องรู้ก่อนว่าเรา มีเงินได้ประเภทใด ต้องหัก ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่ และต้องเสียภาษีอย่างไร ซึ่งเงินได้มีหลายประเภท ตามกฏหมายแบ่งเป็น 8 ประเภท อ้างอิง มาตรา 40 ประเภทเงินได้พึงประเมิน

EP.1 เงินได้ประเภทแรก มาตรา 40(1) เงินได้สำหรับมนุษย์เงินเดือน ชาวออฟฟิส

เงินได้ (รายได้) ประเภทนี้ คือเงินได้อะไรบ้าง

จันขอยกตัวอย่าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัส เงินค่าเช่าบ้าน และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ทั้งหมด เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวัญจับฉลากปีใหม่ ค่ารางวัลทำงานครบจำนวนปีที่บริษัทกำหนด เป็นต้น

ทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีหรือไม่

ใจเย็นๆ ไม่ใช่ทุกคนนะที่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ จันขออธิบายตรงนี้ก่อนว่า แม้เราจะมีรายได้แต่ถ้ารายได้นั้นไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เราไม่จำเป็นต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในปีนั้น ๆ นะ

แล้วเกณฑ์ที่กำหนด คืออะไร เราจะมีวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร

โดยปกติ บริษัทจะคำนวณภาษีแทนเรา และนำส่งภาษีล่วงหน้าอยู่แล้ว แต่ภาษีของเรา เราก็อยากรู้กันใช่ไหม เผื่อบริษัทคำนวณผิด (รึเปล่า) หุๆๆ

เงินได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษี ไม่ได้คำนวณจากเงินที่เข้าบัญชีของเรานะ แต่ท่านสรรพากรใจดี อนุญาตให้เราสามารถหัก ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนก่อน หักแล้วเหลือเท่าไหร่ นั่นแหละ เค้าเรียกว่า “เงินได้(รายได้)สุทธิ”

เงินได้(รายได้)สุทธิ = เงินได้(รายได้) ทั้งหมด – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = “เงินได้(รายได้)สุทธิ”

เมื่อได้ “เงินได้(รายได้)สุทธิ” เท่าไหร่ สรรพากรท่านก็ยังใจดี ยกเว้นภาษีให้อีก 150,000 บาท นั้นหมายความว่า ถ้าหักเล้ว เหลือไม่ถึง 150,000 บาท เราก็ไม่ต้องเสียภาษี (สบายใจ รอดๆ) แต่ถ้าหักแล้ว มีเงินเหลือเกิน 150,000 บาท เราก็ต้องเสียภาษีตามออัตราภาษีที่ท่านสรรพากรกำหนด ต่ำสุด 5% สูงสุด 35% อัตราภาษี

ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน คืออะไร แล้วหักได้กี่บาท

ค่าใช้จ่าย คือ จำนวนเงินที่ท่านสรรพากรกำหนดให้หักได้ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว โดยอนุญาตให้หักได้ 50% ของเงินได้(รายได้) ของเรา แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท

ค่าลดหย่อน แบ่งเป็น สอง แบบ คือ

– จำนวนเงินที่ท่านสรรพากรให้หักได้เพิ่ม เช่น ตัวเราเอง ได้ 60,000 บาท ,คู่สมรส ได้ 60,000 บาท , บุตร 30,000 บาท หรือ 60,000 บาท*

– สิทธิพิเศษ*ทางภาษีที่กรมสรรพากรให้ เพื่อสนับสนุนให้เราจ่ายไป เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม เป็นต้น

*มี หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอนุญาตให้หักได้ตามเงื่อนไขของแต่รายการค่ะ (ถ้าเพื่อนๆลูกเพจสนใจไว้วันหลังจันจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ)

รายได้ไม่เยอะ คำนวณภาษีไม่เป็น จันช่วยบอกหน่อยว่าไม่คำนวณภาษีได้ไหม

จันเข้าใจ งั้นจันขอสรุปสั้นๆเลยนะ สำหรับคนที่คนที่ไม่มีค่าลดหย่อน คู่สมรส บุตร หรืออื่นๆใด

สำหรับเงินได้ปี 2565 ที่จะต้องยื่นภาษีปี 2566 ถ้าเรามีเงินได้ไม่ถึง 316,300 บาท/ปี หรือเฉลี่ย 26,358 บาท/เดือน ก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ ไม่คำนวณก็ได้

เงินได้(รายได้) ……???………….

หักค่าใช้จ่าย = 100,000 บาท

หักค่าลดหย่อนตัวเราเอง = 60,000 บาท

หักค่าลดหย่อนประกันสังคมปี 2565* = 6,300 บาท

เงินได้ที่ได้ยกเว้นภาษี = 150,000 บาท

316,300

เงินได้(รายได้)สุทธิ 0 บาท

หมายเหตุ ค่าลดหย่อนประกันสังคมปี 2565 ประกันสังคมลดอัตราให้ สำหรับปีที่ไม่ได้ลด สูงสุด = 9,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก website Tax-EZ