คลิป : จากความเหลื่อมล้ำ...สู่การสร้างอาชีพ

ปัญหาของความเหลื่อมล้ำ ทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนต่อ และเดินเข้าสู่เส้นทาง #แรงงานไร้ทักษะ นี่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน #ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางเด็กกลุ่มนี้ ให้โอกาส ให้อาชีพ เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาส พัฒนาไปสู่ #แรงงานมีฝีมือ

ปัญหาของความเหลื่อมล้ำ ทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนต่อ และเดินเข้าสู่เส้นทาง #แรงงานไร้ทักษะ นี่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน

#ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางเด็กกลุ่มนี้ ให้โอกาส ให้อาชีพ เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาส พัฒนาไปสู่ #แรงงานมีฝีมือ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co