ด่านหน้าขอบคุณความตั้งใจอีจัน ส่ง PPE - ยาถึงที่

อีจันชื่นใจ! ภารกิจส่ง PPE ให้ด่านหน้า ปลายทางต้อนรับ ขอบคุณ ให้ของฝาก หายเหนื่อยคนให้ ชื่นใจคนรับ
ด่านหน้าขอบคุณความตั้งใจอีจัน ส่ง PPE - ยาถึงที่

ภารกิจเดินสายส่ง PPE และยาที่อีจันจับมือกับเรื่องเล่าเช้านี้ เดินสายส่งให้ด่านหน้าเที่ยวใหญ่นี้ มีความประทับใจเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ

3 สาย ทั้งสายเหนือ สายอีสาน และสายตะวันออกทุกที่ต้อนรับเราอบอุ่นเช่นเคยค่ะ ได้รับจองแล้วขอบคุณไม่ขาดปาก ของฝากไม่ขาดมือ

คำขอบคุณ รอยยิ้ม การต้อนรับ มันทำใหเราหายเหนื่อยจริงๆ ค่ะ ระยะทางจะกี่พันกิโลเมตรก็สู้!

ขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้

ขอบคุณสังคมอีจันที่ซับพอร์ตกันจนเราช่วยเหลือคนได้มากขนาดนี้ และยังช่วยได้จนถึงทุกวันนี

ขอบคุณลุงอู๊ดอีจัน ที่เสริมแรงส่ง เป็นกำลังให้อีจันไม่ว่าจะขึ้นไหนล่องใต้ สุดแดนสยาม ลุงอู๊ดไปหมด ถ้าปลายทางคือ เพื่อรอยยิ้มคน

ขอบคุณเอสโซ่ ที่สนับสนุนค่าน้ำมันเรากว่า 200,000 บาท ปลายทางจะไกลแค่ไหน ก็มั่นใจ ไม่มีน้ำมันหมดกลางทางแน่นอน

ขอบคุณโตโยต้านะคะ ที่พาเราไปส่ง PPE ได้อย่างถึงไหนถึงกัน ขึ้นเหนือ ฉีกตะวันออก มุ่งเส้นอีสาน ก็วิ่งไปได้สบายหายห่วง ด้วยสมรรถนะของรถเขา เยี่ยมจริงๆ

คลิปอีจันแนะนำ
PAPR เพื่อรอยยิ้มด่านหน้า

Related Stories

No stories found.