เปิดบันทึกหน้าที่ 2 นิทานอีจัน บันทึกมหันตภัยโควิด ปี 2021

"นี่คือครั้งแรกการพิมพ์ให้กำลังใจคนอื่นทั้งน้ำตา" เขียนโดย ลูกเพจอีจัน : ก้องฐานพัฒน์ ศรีวิไลย์ นิทานอีจัน บันทึกมหันตภัยโควิด ปี 2021
เปิดบันทึกหน้าที่ 2 นิทานอีจัน บันทึกมหันตภัยโควิด ปี 2021

หลังจากที่อีจัน ชวนลูกเพจ ทำนิทานอีจัน ให้ทุกคนร่วมบันทึกมหันตภัยโควิด ปี 2021 นี้ โดยถ่ายทอดเรื่องราวไปด้วยกัน อีจันมีบันทึก นินทานอีจัน หน้าที่ 2 จากคุณ ก้องฐานพัฒน์ ศรีวิไลย์ ถ่ายทอดเรื่องราว เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 เวลาบันทึก 12.07 น.

บันทึกว่า…

เคยสงสัยไหมว่า..โลกมันกำลังเปลี่ยนไป เพราะอะไร???

ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นผักปลา กับโรคร้ายโรคระบาดที่เป็นกันอยู่ในทุกวันนี้และภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้…

เชื่อว่าทุกข์กันทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจนชนชั้นไหน เพราะความตายมันไม่เลือกหน้า…

แต่ทว่า ความเหลื่อมล้ำ ในสังคมปัจจุบันมันยังมีอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีก็ตาม…

มนุษย์ผู้บาปหนา ก็ยังมีความโลภเป็นที่ตั้งอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาบนกองศพกองเลือด เขาก็ยังไม่ละเว้นหรือลดละความโลภนั้นลงได้…เขาจะสำเหนียกได้ซักนิดไหมว่า…ตายไปแล้วแม้แต่ 1 สลึง ท่านยังหยิบไปไม่ได้!!!

มนุษย์ผู้ลุ่มหลง เพลิดเพลินไปกับแสงสีของโลกแห่งวัตถุ ก็ยังหลงอยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นไม่ว่าจะวนเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกี่ภพชาติก็ตาม…

มนุษย์ผู้ลุ่มร้อน ดังเปลวเพลิง…ที่พร้อมจะเผาทำลายคนรอบข้างได้หมดเพราะเพลิงโกรธ ก็ยังคงความร้อนแห่งเพลิงให้คอยประทุออกมาได้ทุกเมื่อยังคงความร้อนรนให้คอยเผาใจตนเองอยู่เสมอ…

ขอบคุณภาพ : pinterest

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าพเจ้าก็อยากขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านร่วมทั้งตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเอง จงใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วย”การมีสติสัมปชัญญะ” ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ประกอบด้วยจิตที่มีความเมตตา กรุณา มุติตา และอุเบกขา รู้จักสงสารเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่มีค่าที่เหมาะสมกับคำว่า”ครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์”

ดังบทกลอนที่ว่าไว้...

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา

นี่คือครั้งแรกการพิมพ์ให้กำลังใจคนอื่นทั้งน้ำตา

เป็นกำลังใจให้ทุกคน เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นกำลังใจให้กันและกัน โควิดเราต้องรอด

เขียนโดยลูกเพจอีจัน : ฐานพัฒน์ ศรีวิไลย์

อีจันอยากชวนลูกเพจ ร่วมบันทึกเรื่องราว เป็นนิทานอีจันหนึ่งเรื่องใหญ่ “บันทึกมหันตภัยโควิด ปี 2021” ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวไปด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ : https://bit.ly/3wVo2zN

หรือสแกนคิวอ่ร์โค้ดนี้นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co