อีจัน เป็นปลื้ม กำลังทัพ 50 กว่าชีวิตช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี

ขอบคุณกำลังคนพล ทุกหน่อยงานที่มาช่วยแพ็กของ “โครงการแม่ตกงานลูกอดนม”
อีจัน เป็นปลื้ม กำลังทัพ 50 กว่าชีวิตช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
กำลังคนพล ช่วยแพ็กของ โครงการ แม่ตกงานลูกอดนม - กล่องกำลังใจ ภาพจากอีจัน

วันนี้ถือเป็นวันที่ดี ที่โครงการแม่ตกงานลูกอดนม ของอีจัน มีกำลังคนจากหลากหลายหน่อยงานเข้ามาช่วยเหลือในการแพ็กของ เตรียมของ ในการจัดส่งให้กับคุณแม่ตกงาน

ซึ่งแต่ละคนก็มาช่วยเติมเต็มแต่ละหน้าที่ ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น.

1. ทีมคัดแยกประเภทนมจาก Boat pub เกษตรนวมินทร์ จำนวน 10 คน

2. ทีมงานรับสาย ซึ่งเป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เพิ่งเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำเลยมารับรายได้เสริมจากการช่วยรับสาย อีกจำนวน 10 คน

3. ทีมทัพที่เป็นกำลังหลัก ซึ่งคอยช่วยเหลือมาแล้วหลายวัน กับทีมแพ็กของ จาก มูลนิธิเพชรเกษม จำนวน 10 คน

และรวมไปถึงทีมงานจากอีจันแล้ว ประมาณ 50 กว่าชีวิต

ไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหน แต่ทุกคนก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี จันเป็นปลื้มสุดๆไปเลย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co