ห่มดอยคลายหนาว ช่วย 3 รร.ตชด.ชายขอบ

หอบความอบอุ่นจากคนพื้นราย ขึ้นห่มดอยคลายหนาว ช่วย 3 รร.ตชด.ชายขอบ จ.แม่ฮ่องสอน
ห่มดอยคลายหนาว ช่วย 3 รร.ตชด.ชายขอบ

โครงการห่มดอยคลายหนาว ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เรารอคอยค่ะ การขึ้นดอยหน้าหนาว หอบความอบอุ่นและความห่วงใยจากคนพื้นที่ราบ ไปห่มอุ่นให้หนูน้อยบนดอยไกลชายขอบ ธันวาคม 2563 เราได้งบประมาณสนับสนุนจากสังคมอีจัน 1,578,496 บาท รวมทั้งผู้สนับสนุน ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันมอบสิ่งของ เสื้อผ้า ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เรานำไปพัฒนา 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจอปร่าคี บ้านโกแประ บ้านปอหมื้อ ในตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ความรู้สึกนี้ กลั่นจากหัวใจ ทีมห่มดอยคลายหนาว
ห่มดอยคลายหนาว ช่วย 3 รร.ตชด.ชายขอบ

โครงการที่เราไปทำคือ ธนาคารข้าวสาร พัฒนาแปลงผักสู่วัตถุดิบอาหารกลางวัน ประปาหมู่บ้าน ฝายกักเก็บน้ำ จานดาวเทียมเพื่อการศึกษาทางไกล รวมทั้ง กิจกรรมสร้างความสุขเล็กๆ เช่น นันทนาการ ตัดผม ฉายหนังกลางแปลง เลี้ยงอาหาร

ปี 2564 เราจะไปพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอะไร ที่ไหน ติดตามกันนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
วิถีชีวิตสู่ดินแดนชายขอบ ชนชาติ กะเหรี่ยง จอปร่าคี
ห่มดอยคลายหนาว ช่วย 3 รร.ตชด.ชายขอบ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co