51 วัน สรุปโครงการ Back Home

51 วัน สรุปโครงการ Back Home

51 วัน สรุปโครงการ Back Home ส่งผู้ป่วยโควิด 19 รอดวิกฤติเตียงเต็มกรุงเทพฯ 1,972 ชีวิต

โครงการส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด BACK HOME ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน -24สิงหาคม 2564 สรุปรวมระยะเวลา 51 วัน ส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษายังสถานพยาบาลบ้านเกิดทั้งหมด 1,972 คน ใช้รถพยาบาล 407 เที่ยว

โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการ เพจอีจัน ร่วมกับ มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ รับผู้ป่วยทั้งหมด 48 คน ใช้รถพยาบาล 9 คัน ส่งผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลตามภูมิลำเนา ปลายทาง 17 จังหวัด ได้แก่

น่าน 9 คน บึงกาฬ 9 คน อุบลราชธานี 5 คน บุรีรัมย์ 1 คน สุรินทร์ 1 คน ศรีสะเกษ 4 คน ยโสธร 6 คน นครราชสีมา 5 คน หนองบัวลำภู 1 คน อุดรธานี 2 คน หนองคาย 1 คน มหาสารคาม 2 คน ชัยนาท 1 คน แพร่ 1 คน เชียงราย 2 คน เพชรบูรณ์ 2 คน และ ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co