รพ.เเพทย์เเผนไทย (เอกชน) รักษาฟรี สานต่อภูมิปัญญาหลวงพ่อไก่

ชวนสังคมอีจัน ร่วมบุญใหญ่ สร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย(เอกชน) เเห่งเเรกของประเทศ รักษาเเบบธรรมะบำบัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รพ.เเพทย์เเผนไทย (เอกชน) รักษาฟรี สานต่อภูมิปัญญาหลวงพ่อไก่

เชิญชวน #สังคมอีจัน ร่วมบุญใหญ่ 

สร้างโรงพยาบาลเเพทย์เเผนไทย ที่เเรกของประเทศไทย รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ที่มาของโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา เกิดขึ้นมาจากดำริของท่านพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ หรือ หลวงพ่อไก่ ซึ่งท่านต้องการช่วยคนมาตั้งแต่ช่วงหลายปีก่อน โดยได้ถ่ายทอดบอกสอนและปลูกฝังปณิธานไว้ในใจลูกศิษย์ ที่เป้นกลุ่มจิตอาสาของวัดตรีวิสุทธิธรรม


ต่อมา หลวงพ่อไก่ ได้มีการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ขึ้นมา เพื่อช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และใช้ “หลักธรรมะบำบัดแบบองค์รวม”

หลักธรรมะบำบัดแบบองค์รวม


ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การรักษาร่างกายโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรักษาจิตใจโดยใช้ธรรมโอสถ เพราะทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลวงพ่อไก่ ท่านตั้งชื่อว่า เป็นการรักษาแบบ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนธรรม และเป็นการ รักษาคนเพื่อรักษาธรรม


ทั้งนี้ คลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์จะรักษาผู้ป่วยโดยใช้กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย เช่น ใช้ตำรับยาสมุนไพร อาหารบำบัด การออกกำลังกาย หรือ ฤาษีดัดตน ธรรมชาติบำบัด หรือ หัตถการต่างๆ เป็นต้น 


ผู้ป่วยจะต้องลงทะเบียนเข้าคอร์สรักษา ซึ่งใช้เวลา 10 วัน หลวงพ่อไก่ท่านได้เมตตาให้ความอุปถัมภ์ต่อผู้ป่วย โดยอนุเคราะห์ให้ผู้ป่วยสามารถพักค้างคืนในวัดตรีวิสุทธิธรรมในระหว่างที่เข้ารับการรักษาภายได้ ทำให้ผู้ป่วยทุกคนมีโอกาสได้รับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมโอสถ ซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาศีลแปดและการปฏิบัติภาวนาต่างๆ เช่น การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเที่ยง และทำวัตรเย็น การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ หรือ การเจริญสติระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการออกแรงเป็นทานในการทำงานจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น

ผู้ป่วยทุกคนจึงเป็นผู้ที่จะได้รับทั้งยากายและยาใจ ทำให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถกลับออกไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวและสังคมได้


ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อไก่ได้ร่วมใจกันจัดตั้งมูลนิธิพระพิทักษ์สหโรคาขึ้นมา เพื่อสืบสานปณิธานของหลวงพ่อไก่ในการสงเคราะห์คนสงเคราะห์โลก โดยการสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาขึ้นมา เพื่อรองรับระบบการรักษาที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานรักษาของคลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ ทั้งนี้การรักษาในระบบโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยจะช่วยให้เกิดระบบการรักษาที่เป็นมาตรฐาน สามารถรองรับการเข้ารับการรักษาและพักค้างคืนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ช่วยให้การติดตามอาการของผู้ป่วยและการดูแลรักษาเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์แผนไทยให้กับหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต ตลอดจนถึงการพัฒนาตำรับยาไทย การวิจัยตำรับยาผ่านการติดตามผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่สุดคือ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาแห่งนี้ จะเป็นที่เก็บมรดกองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบธรรมะบำบัดแบบองค์รวมที่หลวงพ่อไก่ท่านคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ตลอดจนถึงตำรับยาของหลวงพ่อไก่ และสืบทอดส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อประเทศไทย และต่อโลกอย่างมหาศาล เกินที่จะประมาณค่าได้

การก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา


โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งมีจำนวน 58 เตียง

ลักษณะอาคารโรงพยาบาลเป็นอาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นแผนกผู้ป่วยนอก ประกอบด้วยห้องตรวจโรค 7 ห้อง แผนกเภสัชกรรมไทย แผนกเวชระเบียน แผนกผดุงครรภ์ไทย แผนกนวดไทยและตอกเส้น แผนกตาแพทย์แผนไทย และห้องหัตถการงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งห้องอาหารเป็นยาและแผนกโภชนาการ


ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 เป็นแผนกผู้ป่วยใน ประกอบไปด้วยห้องพักผู้ป่วยแบบห้องรวมและห้องเดี่ยวจำนวนชั้นละ 19 เตียง 


ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยห้องวิจัยยา ห้องเก็บยาและห้องเตรียมยา รวมทั้งห้องประชุม 


ชั้นที่ 5 และ ชั้นที่ 6 เป็นห้องพักผู้ป่วยแบบห้องเดี่ยว ชั้นละ 10 ห้อง

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ รวมประมาณ 300 ล้านบาท 

เชิญชวน #สังคมอีจัน ร่วมบุญใหญ่ค่ะ

ระดมทุนก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ บัญชี : มูลนิธิพระพิทักษ์สหโรคา ธนาคารกรุงไทย สาขาดอนเจดีย์ หมายเลขบัญชี 739-040950-9

(ย้ำ ! ก่อนโอนเช็กรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ)

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาเเห่งนี้

จะเป็นศูนย์รวมน้ำใจของทุกคน ทั้งผู้ที่มีใจในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่มีใจอาสาในการช่วยงานต่างๆ ของมูลนิธิและโรงพยาบาล

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใสเบิกบาน และเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขทุกท่านเทอญ สาธุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.