นิสัยคนเจน Y และ เจน Z ไม่สนโลกเเละไม่เเคร์ใคร ใครจะอยู่ร่วมต้องเข้าใจ

โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน เห็นพ้อง นิสัยคนเจน Y และ เจน Z ไม่สนโลก เเละไม่เเคร์ใคร ใครจะอยู่ร่วมต้องเข้าใจ
นิสัยคนเจน Y และ เจน Z ไม่สนโลกเเละไม่เเคร์ใคร ใครจะอยู่ร่วมต้องเข้าใจ

เราปฎิเสธไม่ได้เลยว่า คนรุ่นใหม่ มีทัศนคติที่เเตกต่างเเละต้องปรับตัวเข้าหามากขึ้น

เด็กรุ่นใหม่ ไม่เอาใคร ไม่สนโลก เเละไม่เเคร์ใคร ประโยคนี้เป็นเรื่องจริง

วัฒนธรรมองค์กรอาจต้องเปลี่ยนไป เพราะคนทำงานรุ่นใหม่มีความคิดที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จ่ายเพื่อความสมดุลในการทำงาน/ชีวิตและความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้น สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจ Gen Z และผู้ตอบแบบมิลเลนเนียลกล่าวว่าพวกเขาลาออกจากงานเพราะไม่เข้ากับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา 

เกือบครึ่งหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาจะไม่รับงานที่บริษัทที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

การศึกษายังได้สรุปลำดับความสำคัญในการทำงานห้าอันดับแรกสำหรับพนักงาน โดยเน้นที่สิ่งที่จะช่วยให้นายจ้างดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งคน Gen Z และพนักงานรุ่นมิลเลนเนียล

ไลฟ์สไตล์และความสุข อันดับ 1 ของรายการ พนักงานแสวงหา “ประสบการณ์การทำงานที่เติมเต็ม” หรือทัศนคติของบริษัทที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้พอดีกับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

ค่านิยมขององค์กรพวกเขาจะไม่เข้าร่วมบริษัทหากค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง และอีกกลุ่มกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ทำงานในบริษัทที่ไม่ส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในที่ทำงาน

การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานแม้ว่าการฝึกอบรมงานและการพัฒนาตนเองมีความสำคัญ แต่พนักงานยังคงแสวงหาสิ่งจูงใจและผลประโยชน์ทางการเงินที่เหมาะสม ภายในปีที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่ามีพนักงานเพียง 22% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่า เช่น เวลาหยุดทำงานมากขึ้น การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น หรือการเข้าถึงผลประโยชน์การเกษียณอายุที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความยืดหยุ่นในการทำงานจากการสำรวจ พนักงานเกือบ 75% กล่าวว่าสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่ 83% กล่าวว่าชั่วโมงที่ยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของนายจ้างที่ให้ทำงานทั้งทางไกลและเวลาที่ยืดหยุ่นในการทำงาน

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาทางวิชาชีพเช่นเดียวกับที่พนักงานต้องการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมและรูปแบบการใช้ชีวิต พวกเขาก็คาดหวังว่าสถานที่ทำงานจะส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของตน พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาหากองค์กรของพวกเขาเสนอให้ หรือต้องการการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีหารายได้มากขึ้น ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุความสมดุลในการทำงาน/ชีวิตที่ดีขึ้น ต้องการเรียนรู้วิธีก้าวหน้าในอาชีพการงานของพวกเขา 

การศึกษาชี้ให้เห็นช่องว่างมากมายระหว่างสิ่งที่คนงานในปัจจุบันต้องการกับสิ่งที่นายจ้างมอบให้ เพื่อต่อสู้กับผลกระทบของการลาออกครั้งใหญ่ นายจ้างจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่มากกว่าแค่ค่าจ้างที่แข่งขันได้และผลประโยชน์ของพนักงาน 

แม้ในประเทศไทย จะยังไม่มีการสำรวจอย่างจริงจัง แต่เริ่มมีพนักงานที่เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือเลือกงานที่ตัวเองพึงพอใจมากขึ้น เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารองค์กรหลายแห่ง พบว่าอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานมีมากขึ้น และพนักงานรุ่นใหม่มีความอดทนกับการทำงานน้อยลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่มองว่าการทำงานในหลายๆรูปแบบทำให้ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพและชีวิตในการทำงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ๆ จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบและวิธีการทำงาน โดยคำนึงถึงสุขภาพจิตของพนักงานด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co