ชีวิตจะมีความสุขเมื่อเลิกกดดันตัวเอง อายุเท่านี้ไม่ต้องมีเท่านั้นก็ได้

ที่เราไม่มีความสุข เพราะเรากดดันตัวเองอยู่หรือเปล่า เลิกกักเกณฑ์ชีวิตด้วยคำว่า อายุเท่านี้ ต้องมีเท่านั้น แบบคนอื่น!

ความจริงที่สุด ที่มีคนบอกว่า # เลิกกดดันตัวเอง อายุเท่านี้ไม่ต้องมีเท่านั้นก็ได้

เพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่พอดี เเต่เรากักเกณฑ์ตัวเองมากเกินไป มันจึงกลายเป็นความทุกข์

ข้อมูลจาก Mission To The Moon

บอกว่า ภายในสังคมจะมีค่านิยมที่เรียกว่า social clock (นาฬิกาทางสังคม) ที่จะกำหนดหมุดหมายสำคัญ ๆ ของอายุที่เชื่อมโยงกับสิ่งของ / สถานะบางอย่าง เช่น การเรียนจบ การแต่งงาน มีลูก มีบ้าน มีรถ

ซึ่งในแต่ละสังคมก็จะแตกต่างกันออกไป บางสังคมมีมาก บางสังคมมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยก็มี ต่อไปนี้คือวิธีลดความกดดันของนาฬิกาทางสังคม (social clock)

1. นิยามความสำเร็จของตัวเอง

จงนิยามความสำเร็จที่ตัวเองต้องการและหมั่นถามอยู่เสมอว่า สิ่งที่ทำเป็นความสุขของเราจริงเหรอ? หรือทำไปเพราะกลัวไม่มีแบบคนอื่น?

2. สำเร็จช้าไม่ได้แปลว่าล้มเหลว

คนเราเปรียบเหมือนดอกไม้ที่มีฤดูผลิบานที่ต่างกัน แต่ละคนสำเร็จไม่พร้อมกัน จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ต้นทุนที่ต่างกัน จังหวะชีวิต สภาพแวดล้อม ซึ่งสิ่งพวกนี้เร่งรีบไม่ได้ ต้องปรับตัวและค่อยเป็นค่อยไป

3. อย่ารีบตัดสินใจเพียงเพราะตามคนอื่นไม่ทัน

อย่ารีบตัดสินใจทำตามคนอื่นไม่ว่าจะเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่และเราก็อยากซื้อตาม คุณจงจำ 3 ข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจ 1. มั่นใจว่าสิ่งที่ซื้อเราต้องการมันจริง ๆ ไม่ได้ซื้อหรือทำตามคนอื่น 2. สิ่งที่จ่ายสร้างความสุขให้เราจริง ๆ 3. เราไม่เดือดร้อนเพราะของสิ่งนั้น (ไม่เป็นหนี้เป็นสิน/และเป็นทุกข์)

4. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

อันนี้จะเลิกยากหน่อยเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเปรียบเทียบกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถ้าหากเราลดการเปรียบเทียบลงได้ จะสามารถทำให้เราไม่เกิดกิเลสและลดการบั่นทอนทางจิตใจลงได้ ผมแนะนำให้ใช้โซเชียลมีเดียน้อยลง การเปรียบเทียบจะน้อยลงตาม

5. มีหลายคนที่เจอสถานการณ์เดียวแบบคุณ

คุณไม่ต้องคิดว่าคุณเจอสถานการณ์นี้เพียงลำพัง คนมากมายในโลก ณ ขณะนี้มีคนกำลังเจอปัญหาแบบเดียวกับคุณอยู่ ใช่คุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะ ^^

6. ยินดีกับความสำเร็จของตัวเอง

ความสำเร็จของคนอื่นเราก็ยินดี แต่อย่าลืมยินดีกับความสำเร็จของตัวเองด้วยล่ะ เพราะตัวเรานั้นเก่งมากถึงประสบความสำเร็จถึงตอนนี้ได้ (รวมถึงคุณนั่นแหละเก่งมาก ที่อ่านจบถึงตรงนี้)

เลิกได้เลิก ชีวิตอาจมีความสุขกว่านี้