เปิดความเชื่อ แก้กรรมการเงิน จากเคยติดขัด ให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

เปิดความเชื่อ แก้กรรมการเงิน จากเคยติดขัด ให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

พลิกจากติดลบ เป็นลื่นไหล เปิดความเชื่อ แก้กรรมการเงิน จากเคยติดขัด ให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใช้วิจารณญานในการอ่านนะคะ

บางคนหาเงินเเทบตาย สุดท้ายติดลบ ไม่มีความสุข อาจเป็นเพราะมีกรรม

เเอดขอเปิดความเชื่อ #วิธีแก้กรรมเรื่องเงิน

นำเทคนิคดีๆ การขอขมา และการบูชาเงินเพื่อ

ไม่ให้ติดกรรมเรื่องเงิน

-คำพูดบูชาเงิน

ทำพานบูชาเงิน

เงินยี่สิบ จำนวน 10 ใบ(เหมือนขันธ์ 5)

เงิน 100 จำนวน 2 ใบ

เรียงเงินตามรูป ใส่จาน

หรือพานอะไรก็ได้

จุดเทียน 1 เล่ม

แล้วกราบ 3 ครั้ง

ยกพานขึ้น ถ้าใครใส่จานก็ยกจาน

ตั้งนะโม 3 จบ...แล้วกล่าว...

สาธุ สาธุ สาธุ

คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูบาอาจารย์

คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

คุณเงินคุณคำ

ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ขอยกพานบูชาเงินนี้

เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าเป็นบาปติดกรรมเพราะเงินนี้ ขอให้เงินไหลมาเทมา เงินคำแก้วใช้ไปแล้ว

กลับคืนมาเหมือนเดิม ตื่นมาทุกเช้าขอให้ได้เงินเข้ามา ค้าขายก็ขอให้ได้เงินเข้ามาทุกทิศทุกทาง

(พูดจบแล้วดับเทียน จุดเทียนทำทุกวัน)

เมื่อพ้นจากกรรมของเงินแล้วจะมีเงินไหลเข้า

จะมีเงินเก็บ จะใช้ไม่เปลืองมาก จะมีโชค

ลาภลอยได้เงินมาค่ะ การเงินดีขึ้นจากขายได้วันละพันก็ได้วันละสองพัน

เราติดกรรมเงินตื่นมาก็หาแต่เงิน

แต่เราไม่เคยกราบเงินเลย

เมื่อถึงสิ้นปีก็นำเงินที่พานไปทำบุญ หรือเมื่อมีโอกาส

Related Stories

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co