ต้องรู้! ก่อนไปเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้

มัดรวมมาให้แล้ว เรื่องที่ต้องรู้! ก่อนกาบัตรเลือกตั้ง 2566 ตั้งแต่เอกสารยืนยันตัว ขั้นตอนการเข้าคูหา และการนับคะแนนของ กกต.
ต้องรู้! ก่อนไปเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด

“อีจัน” จะพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจทุกขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นในวันที่  14 พฤษภาคม 2566

เบื้องต้นที่ต้องรู้เลยคือ การเลือกตั้งครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,239,354 คน โดย กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งจำนวน 57,200,000 บัตร (เป็นบัตรสำรอง จำนวน 4,960,646 บัตร)

ทำไมบัตรสำรองจึงมีจำนวนมาก มีประโยชน์อย่างไร?

1.สำรองให้ทุกหน่วยเลือกตั้ง หน่วยละ 1 เล่ม เพราะการจ่ายบัตรจ่ายเป็นเล่มไม่ได้จ่ายเป็นฉบับ

2.สำรองให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่เพิ่มชื่อลงคะแนนในหน่วยที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง

3.ใช้สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

4.สำรองสำหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้ง

สิ่งที่ต้องรู้ คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมตัวและทำอะไรบ้าง

หลักฐานที่ต้องเตรียมไปแสดงตัว

1.บัตรประชาชน ใช้ในการยืนยันตัวตน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้เช่นกัน) หรือจะเป็นบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก

2.ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ และลำดับที่ในการเลือกตั้ง

3.ทำความรู้จัก ผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ในพื้นที่ที่มีนโยบายที่โดนใจ

เข้าหน่วยเลือกตั้งต้องทำอย่างไร?

1.ยื่นหลักฐานแสดงตน

2.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรสีม่วง เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต

บัตรสีเขียว เลือกพรรคการเมือง

3.เข้าคูหากากบาท

4.พับและนำไปหยอดบัตรที่หีบเลือกตั้งด้วยตนเอง

5.เมื่อทำครบแล้วถือว่าใช้สิทธิเลือกตั้งครบถ้วน

เวลาในการเลือกตั้ง 08.00-17.00 น.

หลังปิดหีบเลือกตั้ง ขั้นตอนการนับคะแนน

1.ประธาน กปน.ประกาศปิดการออกเสียง เวลา 17.00 น. และนำป้ายปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้ง

2.ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป กับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ถูกต้องตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ

3.ดำเนินการนับคะแนนโดยเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผบและนับติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนมิได้

4.เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว กปน.จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง .ส.ทั้งแบบปบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ

กกต.รายงานผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผ่าน ECT REPORT

1.กปน.รายงานผลการนับคะแนน จากหน่วยเลือกตั้งปกติ ส่งให้ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ

2.ศูนย์รวมคะแนนอำเภอตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนเลือกตั้งพร้อมให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลคะแนนรวมส่งให้ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้งลงในระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ

3.ศูนย์รวมคะแนนเลือกตั้ง จะรวมคะแนนจากหน่วยปกติ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและหน่วยเลือกตั้งคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน

4.ระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ จะจัดเก็บข้อมูลผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของแต่ละเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด ซึ่งคาดว่าคะแนนแรกจะสามารถทยอยให้รับทราบได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โดยระบบจะรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เกินร้อยละ 95 ของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้คาดว่าคะแนนท้ายสุดน่าจะทราบได้เวลาไม่เกิน 23.00 น.ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co