กกต.ปล่อยสปอตโทรทัศน์ชวนคนไทยใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66

กกต.ปล่อยสปอตโทรทัศน์ชวนคนไทยใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 พร้อมขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งเข้ามาทุกที สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผ่านสปอตโทรทัศน์ “พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้ว”

โดยดึงครอบครัวทองเจือ นักแสดง นักกีฬาแข่งรถมากความสามารถ  ‘พีท ทองเจือ’ พร้อมครอบครัว ‘วิไลลักษณ์ ทองเจือ’ ‘เซย่า ทองเจือ’ มาร่วมรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เตรียมตัวเข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ กากบาทเลือกคนที่รัก (ส.ส.เขต) และเลือกพรรคที่ชอบ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ภายใต้แคมเปญ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตร หรือ หลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ

ขั้นตอนที่ 3 : รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ขั้นตอนที่ 4 : กากเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ หรือหาก

ขั้นตอนที่ 5 : พับบัตรเลือกตั้ง แล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้ง แต่ละประเภทด้วยตนเอง

ใครมีสิทธิอยู่ในมืออย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ