ปิดโหวต ‘อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566’ รอบ 2 พิธา-ก้าวไกล นำลิ่ว

‘อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566’ รอบ 2 (21-28 เม.ย.66) พิธา-ก้าวไกล ทิ้งห่าง ‘เพื่อไทย’ กระจุย

ผลสำรวจ “อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566” หลังเก็บข้อมูลครบ 7 วัน โดยเปิดสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21-28 เม.ย.66 ซึ่งมีผู้เข้าโหวตจำนวน 8,948 คน แบ่งเป็น

อายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 23.3%

อายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 28.3%

อายุระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 20.4%

อายุระหว่าง 46-59 ปี จำนวน 16.7%

อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 9.3%

และไม่ระบุอายุ จำนวน 2.1%

จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล” พบว่า อันดับ 1 พรรคก้าวไกล 63.6% อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 20.8% อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ 6.9% อันดับ 4 พรรคไทยสร้างไทย 1.3% ไม่เลือกพรรคใด 1.1% อันดับ 5 พรรคเปลี่ยน และยังไม่ตัดสินใจ อยู่ที่ 1% เท่ากัน

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 64% อันดับ 2 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 12.1% อันดับ 3 นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 8.4% อันดับ 4.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 7.8% ขณะที่ ยังไม่ตัดสินใจ 1.3% ไม่เลือกใคร 1.2% และอันดับ 5 นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) 1.1%

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1 พรรคก้าวไกล 64.4% อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 20.5% อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ 6% และยังไม่มีนโยบายโดนใจ 2.9% อันดับ 4 พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยสร้างไทย อยู่ที่ 1.2% เท่ากัน

ขณะที่ คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่ พบว่า 77% ตอบว่า ได้ 14.1% ไม่แน่ใจ ขณะที่ 6.3% ไม่ได้ และไม่มีความคิดเห็น 2.6%

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า 95.4% ไปเลือกตั้งแน่นอน และ 3.4% กำลังตัดสินใจ 

ทั้งนี้ เมื่อแยกผลสำรวจออกเป็นภูมิภาค จะได้ผลโพลดังนี้

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล” พบว่า อันดับ 1 พรรคก้าวไกล  57.4% อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 20.1% อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ  11.1% อันดับ 4 ไม่เลือกพรรคใด 2.1% อันดับ 5 พรรคไทยสร้างไทย 1.9% และยังไม่ตัดสินใจ 1.3%

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 58.8% อันดับ 2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 12.1% อันดับ 3 นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 10.1% อันดับ 4 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 9.2% อันดับ 5 ยังไม่ตัดสินใจ  2.0% อันดับ 6 ไม่เลือกใคร 1.5%

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล 58.6%  อันดับ 2.พรรคเพื่อไทย  19.8% อันดับ 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ 9.5% อันดับ 4.ไม่มีนโยบายโดนใจ 4.3% อันดับ 5.พรรคไทยสร้างไทย และพรรคชาติพัฒนากล้า 1.6% อันดับ 6.พรรคพลังประชารัฐ 1.3%

คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่” พบว่า 71.7% เปลี่ยนแปลงได้ 16.4 ไม่แน่ใจ 8.9%เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 3.0% ไม่มีความคิดเห็น

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า  96.3% ไปเลือกตั้งแน่นอน  2.9% กำลังตัดสินใจ 

อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ แบ่งเป็น อายุ 46-59 ปี คิดเป็น 24.2% อายุ 26-35 ปี และอายุ 36-45 ปี คิดเป็น 23.9% อายุ 60 ปีขึ้นไป 14.3% และอายุ 18-25ปี 12.0%

สรุปกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-59 ปี โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ และจะไปเลือกตั้งมากถึง 96.3% โดยพรรคการเมืองที่อยากให้เป็นรัฐบาลและคนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นพรรคที่สอดคล้องกัน คือ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ

ภาคกลาง

จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล” พบว่า อันดับ 1 พรรคก้าวไกล  67.0% อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 18.4% อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ  6.9%  อันดับ 4 ไม่เลือกพรรคใด 1.1% อันดับ 5 พรรคไทยสร้างไทย 1% และยังไม่ตัดสินใจ 1.3%

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 67.4% อันดับ 2 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 10.9% อันดับ 3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 7.7% อันดับ 4 นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 7.3% อันดับ 5 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 1.2% อันดับ 6 ไม่เลือกใคร 1.1%

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1 พรรคก้าวไกล 67.2% อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย  18.4% อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ 6% อันดับ 4 ไม่มีนโยบายโดนใจ 2.8% อันดับ 5 พรรคไทยสร้างไทย  1.3% อันดับ 6 พรรคชาติพัฒนากล้า 0.9% 

คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่” พบว่า 78.0% เปลี่ยนแปลงได้ 13.9% ไม่แน่ใจ 5.7% เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2.3% ไม่มีความคิดเห็น

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า  95.3% ไปเลือกตั้งแน่นอน 3.4% กำลังตัดสินใจ 

อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ แบ่งเป็น อายุ 46-59 ปี คิดเป็น 15% อายุ 26-35 ปี คิดเป็น 31.5% อายุ 36-45 ปี คิดเป็น 19.4% อายุ 60 ปีขึ้นไป 7.8% และอายุ 18-25 ปี 24.2%

สรุปภาคกลาง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ อายุ 26-35 ปี และอายุ 18-25 ปี โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ และจะไปเลือกตั้งมากถึง 95.3% โดยพรรคการเมืองที่อยากให้เป็นรัฐบาลและคนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นพรรคที่สอดคล้องกัน คือ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ

ภาคตะวันออก

จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล”

พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล  69.1% อันดับ 2. พรรคเพื่อไทย 17.7% อันดับ 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ  4.6%  อันดับ 4.พรรคเปลี่ยน 2.2% อันดับ 5.ยังไม่ตัดสินใจ 1.2% อันดับ 6.พรรคเสรีรวมไทย 1.0%

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)  69.8% อันดับ 2.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 11.0% อันดับ 3.นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 6.1% อันดับ 4.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 5.1% อันดับ 5.ยังไม่ตัดสินใจ 1.7%  อันดับ 6.พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 1.1% อันดับ 7.คนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ 1.0%

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล 70.0%  อันดับ 2.พรรคเพื่อไทย 17.1% อันดับ 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ 4.4% อันดับ 4.ไม่มีนโยบายโดนใจ 3.1% อันดับ 5.พรรคเปลี่ยน 2.2% อันดับ 6.พรรคไทยสร้างไทย 0.7%

คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่” พบว่า 78.4% เปลี่ยนแปลงได้ 13.0% ไม่แน่ใจ 5.7% เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2.9% ไม่มีความคิดเห็น

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า  95.6% ไปเลือกตั้งแน่นอน  3.4% กำลังตัดสินใจ

อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ แบ่งเป็น อายุ 46-59 ปี คิดเป็น 14.2% อายุ 26-35 ปี คิดเป็น 32.2% อายุ 36-45 ปี คิดเป็น 22.4% อายุ 60 ปีขึ้นไป 5.8% และอายุ 18-25ปี 23.7%

สรุปภาคตะวันออก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ อายุ 18-45 ปี โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ และจะไปเลือกตั้งมากถึง 95.6% โดยพรรคการเมืองที่อยากให้เป็นรัฐบาลและคนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นพรรคที่สอดคล้องกัน คือ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ

โดยพรรคเปลี่ยนมีนโยบายที่โดยใจของประชาชนในภาคนี้ด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล”

พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล  63.3% อันดับ 2. พรรคเพื่อไทย 26.8% อันดับ 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ  3.2%  อันดับ 4.ไทยสร้างไทย 1.3%

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)  63.4% อันดับ 2.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 16.7% อันดับ 3.นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 9.9% อันดับ 4.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 3.7% อันดับ 5.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) 1.2% อันดับ 6.นายอนุทิน ชาญวีรกุล (พรรคภูมิใจไทย) 1.1% และยังไม่ตัดสินใจ 1.0%

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล 64.2%  อันดับ 2.พรรคเพื่อไทย 26.6% อันดับ 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ 2.8% อันดับ 4.ไม่มีนโยบายโดนใจ 1.5%

คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่” พบว่า 80.6% เปลี่ยนแปลงได้ 12.8% ไม่แน่ใจ 4.3% เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2.3% ไม่มีความคิดเห็น

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า  94.0% ไปเลือกตั้งแน่นอน  4.3% กำลังตัดสินใจ 1.6% ไม่ไป

อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ แบ่งเป็น อายุ 46-59 ปี คิดเป็น 14.7% อายุ 26-35 ปี คิดเป็น 26.4% อายุ 36-45 ปี คิดเป็น 18.94% อายุ 60 ปีขึ้นไป 6.9% และอายุ 18-25 ปี 30.1%

สรุปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ อายุ 18-25 ปีมากที่สุด โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้มากถึง 80.6%  และจะไปเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองที่อยากให้เป็นรัฐบาลและคนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นพรรคที่สอดคล้องกัน คือ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ

แต่แตกต่างจากภาคอื่นๆ เพราะมีชื่อของคนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี เช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และนายอนุทิน ชาญวีรกุล (พรรคภูมิใจไทย) ติดอันดับด้วย

ภาคใต้

 จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล”

พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล  65.3% อันดับ 2. พรรคเพื่อไทย 12.8% อันดับ 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ  8.9%  อันดับ 4.พรรคชาติพัฒนากล้า 2.8% อันดับ 5.พรรคประชาธิปัตย์ 1.8% อันดับ 6.ยังไม่ตัดสินใจ 1.7% และพรรคพลังประชารัฐ 0.5%

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)  64.7% อันดับ 2.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 10.3% อันดับ 3.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 8.4% อันดับ 5.นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 4.9% อันดับ 6.นายกรณ์จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) 3.0%

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล 66.2%  อันดับ 2.พรรคเพื่อไทย 12.7% อันดับ 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ 7.3% อันดับ 4.ไม่มีนโยบายโดนใจ 3.7%  อันดับ 5.พรรคชาติพัฒนากล้า 3.4% อันดับ 6.พรรคประชาธิปัตย์ 2.0% และพรรคพลังประชารัฐ 0.9%

คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่” พบว่า 76.0% เปลี่ยนแปลงได้ 12.1% ไม่แน่ใจ 8.9% เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 3.0% ไม่มีความคิดเห็น

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า  94.9% ไปเลือกตั้งแน่นอน 3.7% กำลังตัดสินใจ

อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ แบ่งเป็น อายุ 46-59 ปี คิดเป็น 13.2% อายุ 26-35 ปี คิดเป็น 26.1% อายุ 36-45 ปี คิดเป็น 17.5% อายุ 60 ปีขึ้นไป 8.0% และอายุ 18-25ปี 32.8%

สรุปภาคใต้

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ อายุ 18-25 ปีมากที่สุด และมีชื่อพรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคประชาธิปัตย์ ติดอันดับพรรคที่มีนโยบายโดนใจ

ส่วนชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐก็ติดอันดับ พรรคที่ประชาชนอยากให้เป็นรัฐบาลและมีนโยบายโดนใจ

ภาคเหนือ

 จากคำถาม “ถ้าเลือกตั้งวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาล”

พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล  62.4% อันดับ 2. พรรคเพื่อไทย 25.3% อันดับ 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ  5.8% อันดับ 4.พรรคไทยสร้างไทย 1.3%

คำถาม “คุณอยากได้ใครเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทย” พบว่า อันดับ 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)  62.8% อันดับ 2.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 15.7% อันดับ 3.นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 9.7% อันดับ 4.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 6.9% อันดับ 5. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 0.9% 

คำถาม “นโยบายพรรคไหนโดนใจที่สุด” พบว่า อันดับ 1.พรรคก้าวไกล 63.2%  อันดับ 2.พรรคเพื่อไทย 25.0% อันดับ 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ 5.2% อันดับ 4.ไม่มีนโยบายโดนใจ 2.2%  

คำถาม “คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่” พบว่า 78.4% เปลี่ยนแปลงได้ 14.8% ไม่แน่ใจ 4.6% เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2.2% ไม่มีความคิดเห็น

และคำถาม “การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” พบว่า  96.4% ไปเลือกตั้งแน่นอน 2.6% กำลังตัดสินใจ

อายุของผู้ตอบแบบสำรวจ แบ่งเป็น อายุ 46-59 ปี คิดเป็น 14.9% อายุ 26-35 ปี คิดเป็น 31.4% อายุ 36-45 ปี คิดเป็น 19.5% อายุ 60 ปีขึ้นไป 10.9% และอายุ 18-25ปี 22.0%

สรุปภาคเหนือ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ อายุ 18-45 ปีมากที่สุด โดยมีชื่อของพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) ติดโผอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30