ซูเปอร์โพล เผยเลือกตั้งแลนด์สไลด์ไม่มีจริง ออกไปใช้สิทธิแค่ 60%

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เลือกตั้งแลนด์สไลด์ไม่มีจริง 'เพื่อไทย' เต็งหนึ่ง แต่ได้ส.ส.ไม่ถึง 200
ซูเปอร์โพล เผยเลือกตั้งแลนด์สไลด์ไม่มีจริง ออกไปใช้สิทธิแค่ 60%

การเมืองร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์นี้ หลายพรรคระดมขุนพลหาเสียง เพื่อให้ได้ที่นั่ง ส.ส.ในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะในสนามที่มีการแข่งขันสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“อีจัน Poll โพลเลือกตั้ง 2566” ผลสำรวจ 24 ชั่วโมง
ซูเปอร์โพล เผยเลือกตั้งแลนด์สไลด์ไม่มีจริง ออกไปใช้สิทธิแค่ 60%

ขณะที่ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เสนอผลการศึกษา เรื่อง โพลเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 3 : ข้อมูลใหม่แลนด์สไลด์กรณีศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 400 เขตเลือกตั้งและผลการประมาณการจำนวน 100 ที่นั่งผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 53,094,778 คนทั่วประเทศ ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนตัวอย่างในการศึกษาเพื่อประมาณการรวมทั้งสิ้น 6,073 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-13 เมษายน 2566 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบ 5% ในช่วงความเชื่อมั่น 95%

ที่น่าพิจารณาคือ ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 61.4% ตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ หรือประมาณการได้ว่าจะมีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประมาณ 32,600,194 คน หรือ กว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศ และจะมี 38.6% หรือประมาณ 20 ล้านคน ที่จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้

ที่น่าสนใจคือ ผลการศึกษาประมาณการจำนวน 500 และค่าร้อยละของที่นั่งผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แต่ละพรรคการเมืองจำนวนต่ำสุด ถึงสูงสุดของแต่ละพรรคการเมือง จำแนกทั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งและ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ได้แก่ 

พรรคเพื่อไทย จะได้ผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. เขตเลือกตั้งจำนวน 133 ที่นั่งหรือ 33.3% ของจำนวนที่นั่ง ส.ส.เขตเลือกตั้ง 400 ที่นั่ง และคาดว่าจะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 27 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น พรรคเพื่อไทยจะได้ 160 ที่นั่งโดยมีค่าต่ำสุดที่ 135 ที่นั่งและค่าสูงสุดอยู่ที่ 185 ที่นั่งเป็นของพรรคเพื่อไทยในการศึกษาครั้งนี้

พรรคภูมิใจไทย จะได้ผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. เขตเลือกตั้งจำนวน 101 ที่นั่งหรือ 25.3% ของ ส.ส.เขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 ที่นั่ง และคาดว่าจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย จำนวน 20 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น พรรคภูมิใจไทยจะได้ 121 ที่นั่งโดยมีค่าต่ำสุดที่ 96 ที่นั่งและค่าสูงสุดอยู่ที่ 146 ที่นั่งเป็นของพรรคภูมิใจไทยในการศึกษาครั้งนี้

พรรคพลังประชารัฐ จะได้ผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. เขตเลือกตั้งจำนวน 53 ที่นั่งหรือ 13.3% ของ ส.ส.เขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 ที่นั่งและคาดว่าจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 11 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น พรรคพลังประชารัฐจะได้ 64 ที่นั่ง โดยมีค่าต่ำสุดที่ 39 ที่นั่งและค่าสูงสุดที่ 89 ที่นั่งเป็นของพรรคพลังประชารัฐในการศึกษาครั้งนี้

พรรคประชาธิปัตย์ จะได้จำนวนที่นั่ง ส.ส. เขตเลือกตั้งจำนวน 44 ที่นั่งและคาดว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 8 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น พรรคประชาธิปัตย์จะได้ 52 ที่นั่ง โดยมีค่าต่ำสุดที่ 27 ที่นั่งและค่าสูงสุดที่ 77 ที่นั่ง อันดับที่ห้า ได้แก่ พรรครวมไทยสร้างชาติ จะได้จำนวนที่นั่ง ส.ส.เขต 35ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้43 ที่นั่งโดยมีค่าต่ำสุดที่ 18 ที่นั่งและค่าสูงสุดที่ 68 ที่นั่ง

ที่มา: สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)

น่าพิจารณาคือ พรรคก้าวไกล ได้จำนวน ส.ส.เขตเลือกตั้ง เป็นอันดับที่ 6 คือได้ 10 ที่นั่ง แต่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้อันดับ 3 คือ ได้ 12 ที่นั่ง รวมแล้ว พรรคก้าวไกลจะได้ 22 ที่นั่งโดยจะได้จำนวนที่นั่งสูงสุดที่ 47 ที่นั่ง ในขณะที่ พรรคอื่นๆ จะได้ ส.ส.เขตเลือกตั้งจำนวน 24 ที่นั่งและ ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 14 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้นพรรคอื่นๆ จะได้รวม 38 ที่นั่ง โดยมีค่าต่ำสุดที่ 13 ที่นั่งและค่าสูงสุดอยู่ที่ 63 ที่นั่ง

ขณะเดียวกัน รายงานของซูเปอร์โพล ยังระบุว่า ข้อมูลใหม่ในผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า แลนด์สไลด์ไม่มีอยู่จริงกับพรรคการเมืองใดๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ แต่อาจจะเกิดได้เป็นรายพื้นที่บางแห่ง เช่น ภาคใต้ที่ยังคงพบว่า พรรคประชาธิปัตย์มีร่องรอยของแลนด์สไลด์ที่อาจจะได้ยกจังหวัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในฝั่งอ่าวไทย

ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย จะกระจายแทรกอยู่ในภาคในลักษณะที่เกือบแลนด์สไลด์ แต่พรรคเพื่อไทยจะมีภาพค่อนข้างชัดเจนในแลนด์สไลด์ในภาคอีสานตอนบน และพรรคภูมิใจไทยได้ในอีสานตอนล่าง โดยมี พรรคพลังประชารัฐเด่นในโคราชและอีสานล่างเช่นกัน เช่น ปราจีนบุรี สระแก้ว เป็นต้น ส่วนภาคเหนือ ยังคงชัดเจนในพรรคเพื่อไทย แต่ภาคกลางจะเป็นลักษณะผสมผสานกันของพรรคการเมืองต่างๆ ในพื้นที่

คลิปแนะนำอีจัน
ตัดวงจร เครือข่ายอาโป ยานรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co