พรรคพลังประชารัฐ ประกาศนโยบาย ทำทันที 3 เร่งด่วน 7 เร่งรัด

พรรคพลังประชารัฐ ประกาศทำทันที 3 นโยบายเร่งด่วน 7 เร่งรัด แก้ปัญหาทุกมิติ กินดี อยู่ดี ทุกกลุ่มถ้วนหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ประกาศนโยบาย ทำทันที 3 เร่งด่วน 7 เร่งรัด

การเลือกตั้งที่จะเกิดในปี 2566 นี้ ถือเป็นการเลือกตั้งในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพราะจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญปี 2560 

ซึ่งขณะนี้ การปราศรัยหาเสียง แข่งขันทางนโยบายของพรรคการเมือง ก็เข้มข้นขึ้น โดยพรรคการเมืองต่างๆ ก็ขยันประกาศนโยบายออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาเสียงจากประชาชนให้ได้เกือบทุกกลุ่ม

ล่าสุด พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ก็ได้ประกาศนโยบาย 3 เร่งด่วน 7 เร่งรัด ทำทันที เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี ผ่านเฟซบุ๊ก  พรรคพลังประชารัฐ ว่า 

3 นโยบายเร่งด่วน ได้แก่

1.แก้หนี้เบ็ดเสร็จ เติมทุนใหม่ สร้างโอกาส หารายได้เพิ่ม

- ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ จัดแหล่งเงินกู้พิเศษวงเงิน 50,000 บาท เพื่อคนตัวเล็ก

- สร้างเศรษฐกิจย่านทั่วประเทศ เพิ่มมูลค่า จัดสรรงบย่านละ 50 ล้านบาท

- ให้ทุนตั้งต้นเพื่อเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ รายละ 5 ล้านบาท 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วไปใช้พลังซอฟพาวเวอร์ ผ่านโครงการ ปั้น 1,000 ธุรกิจแบบซุปเปอร์แฟรนไซส์

- เร่งลดค่าครองชีพ หนุนประชาชน ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาจ่ายค่าไฟฟ้าเป็น 0 บาท ส่งเสริม 1 ท้องถิ่น 1 โซล่าฟาร์ม สร้างรายได้เข้าชุมชน ปั้นกำไรลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน

2.ดูแลคนไทยทั่วถึง ด้วยสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเสริมทักษะพัฒนาก้าวทันโลก

- เพิ่มเป็น 700 บาท ในบัตรประชารัฐ เพิ่มสิทธิประกันชีวิต 200,000 บาทสร้างความมั่นคงให้ผู้ถือบัตร

- ผลักดันการศึกษาเป็นรัฐสวัสดิการ "สายสามัญ"!! เรียนฟรี ถึงปริญญาเอก สายอาชีวะ เรียนฟรี!! มีรายได้จัดหางานให้ระหว่างเรียน

- หนุนคนไทยเพิ่มทักษะเดิม เสริมทักษะใหม่ผ่านเครือข่ายศูนย์ประชารัฐ ทั่วประเทศ

3.เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย ทุกช่วงวัยภายใต้แนวคิด "เกิดดี โตมั่นคง แก่ตัวลงสุขสบาย"

- เกิดดี! ปั้นเด็กไทย ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 6 ขวบ เงินเลี้ยงดูเด็กเล็ก 260,000 บาทต่อคน

- โตมั่นคง! ทุกอาชีพที่มีรายได้ไม่ถึง 500,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี นำเงินต้นลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้ 200,000 บาท

- แก่ตัวลงสุขสบาย! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000-5,000 บาท หาอาชีพที่เหมาะสมให้ผู้สูงวัยหลังเกษียณ

7 นโยบายเร่งรัด ได้แก่

1.ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จัดสรรที่ดินทำกิน พัฒนาแหล่งน้ำ ชลประทานให้เพียงพอ แก้น้ำท่วม-แล้ง

2.ยกเครื่องอุตสาหกรรมเดิมสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิกัล BCG ส่งเสริม 5 อุตสาหกรรมใหม่ และ 7 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

3.พัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ อีอีซี เชื่อมโยงกับภูมิภาคของประเทศ ยกระดับกรุงเทพฯเป็น "มหานครแห่งเอเชีย"

4.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ถนน-ราง-น้ำ-อากาศ และโครงข่ายดิจิทัล 5G ทั่วประเทศ สู่เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศเต็มรูปแบบ

5.เพิ่มทักษะแรงงาน และยกระดับสุขภาพคนไทย จัดหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต ดูแลสุขภาพคนไทยเชิงรุก ผ่านให้คำปรึกษาด้วยระบบโทรคมนาคม (Telemed) บริการสั่งจ่ายยาโดยเภสัชกร (Telepharma)

6.ปฏิรูปรัฐราชการ พลิกโฉมบริการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

และออนไลน์แก้ไขกฎหมาย ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพของคนไทย พัฒนาระบบ One-Stop Service ทั้งการขอใบอนุญาติต่างๆ-ปฏิรูประบบงบประมาณ กระจายอำนาจส่งต่อภาระกิจสู่ท้องถิ่น

7.ต่อต้านคอร์รัปชันเต็มรูปแบบ ยกเลิกปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีราชการ การขออนุญาตการประมูลภาครัฐให้โปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ ดึงประชาชนร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน เพิ่มโทษการทุจริตของนักการเมือง

ก้าวข้ามความขัดแย้ง ก้าวพ้นความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

คลิปแนะนำอีจัน
บูม จักรเพชร เส้นทางเซียนพระ ที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาและความเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co