เรียบร้อยดี! กกต. เผยภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงเช้า 7 พ.ค.66

กกต. เผยภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้า หลังเปิดให้ลงคะแนนใช้สิทธิ พบว่าเรียบร้อยดี
เรียบร้อยดี! กกต. เผยภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงเช้า 7 พ.ค.66

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยภาพรวมหลังเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเช้าของวันนี้ (7 พ.ค.66)

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงภาพรวมภายหลังเวลา 08.00 น. ได้เปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า พบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งในวันนี้ 7 พฤษภาคม 2566 มีที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจำนวน 47 หน่วย และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งจำนวน 442 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 800 คน

นายแสวง ระบุว่า กกต.ได้กำชับให้คณะกรรมการและผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้ง วางระบบและดูแลการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้เกิดความคล่องตัว จัดเตรียมเก้าอี้ และที่พักคอยระหว่างรอการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงกำชับให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง เพิ่มความระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งให้เขียนรายละเอียดข้อมูลบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ทุกซองให้ชัดเจนครบถ้วนก่อนส่งมอบให้แก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีผลกระทบต่อการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง จึงห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณอื่นใดที่จะทำให้เกิดการรบกวน รับรู้ หรือรับทราบข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลาง โดยให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co