พี่ฉอด และทีมงาน ร่วมบริจาคหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โควิดนี้ทุกคนต้องรอด! พี่ฉอด และทีมงาน ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สู้โควิด19
พี่ฉอด และทีมงาน ร่วมบริจาคหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ขณะนี้ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อหลายคน หลายอาชีพไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาเพราะเขาต้องใช้การสัมผัสเป็นหลักในชีวิตประจำวัน ที่ต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะการใช้ชีวิต เดินทาง ก็ลำบากมากยิ่งขึ้น

ล่าสุด พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และทีมงานในบริษัท CHANGE2561 ได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยในการช่วยเหลือดูแล ร่วมกันบริจาคจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัย จำนวน 38,300 ชิ้น, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,200 ขวด และ ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก จำนวน 160 ห่อ เพื่อมอบให้กับโครงการบริจาคหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ ที่ทาง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้น

เพื่อช่วยเหลือให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในครั้งนี้ ไว้ใช้ป้องกันและดูแลตัวเองในการดำเนินชีวิต พร้อมยังขอส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้และสู้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและใจ

ถือเป็นเรื่องราวดีๆ และขอชื่นชมน้ำใจของ พี่ฉอด และทีมงานทุกคนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co