มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 เปิดรับสมัครค้นหาสาวงามมุ่งสู่จักรวาล

มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 เปิดรับสมัครค้นหาสาวงามมุ่งสู่จักรวาล

เวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 เปิดรับสมัครสาวงามแล้ว ปีนี้เปิดคุณสมบัติคัดเลือกแบบเข้มข้น

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับการประกวดนางงาม เวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 ที่ปีนี้มาในธีม เมตาเวิร์ส โดยเปิดรับสมัครสาวงามตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565

เพื่อคัดเลือกสาวงามไปเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดในปีนี้ มีดังนี้

1.เพศหญิงโดยกำเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประชาชนประจำตัวของประเทศไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.มีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส ทั้งการจดทะเบียนสมรส การจัดงานเลี้ยงฉลอง หรือเข้าพิธีแต่งงาน หรือพิธีการใดๆ ที่แสดงถึงการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยต้ังครรภ์และ / หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด รวมทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวดมิสยูนิเวิรส์ไทยแลนด์ (หากได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่ง )

4.มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม

5.มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และภาษาอังกฤษสื่อสารเข้าใจ

6.ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย / โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีของสังคมไทย ไม่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน หรือปรากฎภายหลัง

7.เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

8.ต้องไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อจารีตประเพณีศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย

6.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

9.ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย

10.ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

สาวๆ คนไหนมีคุณสมบัติตรงตามนี้ ก็อย่าลืมรีบไปสมัครกันได้นะคะ ไม่แน่นะ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 อาจจะเป็นคุณก็ได้ ใครจะไปรู้ แต่ที่แน่ๆ แอดหมดสิทธิ์แล้ว เพราะอายุเกิน แอดก็ขอนั่งเชียร์อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
หมอปลาย พรายกระซิบ การเมือง โรคภัย วงการบันเทิง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co