ร่วมยินดี ครูสลา คุณวุฒิ - ตู่ นพพล ขึ้นแท่นศิลปินแห่งชาติปี 64

ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูสลา คุณวุฒิ - ตู่ นพพล หลังกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติปี 64
ร่วมยินดี ครูสลา คุณวุฒิ - ตู่ นพพล ขึ้นแท่นศิลปินแห่งชาติปี 64

ล่าสุด (27 เม.ย. 65) กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็ได้ออกมาประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ศิลปินแห่งชาติปี 64 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ครูสลา คุณวุฒิ และ ตู่ นพพล โกมารชุน ก็ได้รับเลือกให้เป็น ศิลปินแหน่งชาติ ในปีนี้ด้วย

ภาพจาก Facebook : Noppol Gomarachon
ภาพจาก Facebook : บ้านครูสลา คุณวุฒิ

โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงผลการคัดเลือก ศิลปินแห่งชาติปี 64 ผ่านไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ดังนี้

1. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่

- นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)

- ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)

- นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)

2. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่

- นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)

- นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย)

3. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)

- นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช)

- นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)

- ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงคลาสสิก)

- นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)

- นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

พร้อมทั้งยังกล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 1000,000 บาท ต่อปีงบประมาณ เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย รายละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้าน ครูสลา ก็ได้ออกมาเผยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ หลังจากได้รับเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ โดย ครูสลา กล่าวว่า

"..ทันทีที่พี่ๆ สื่อมวลชน แจ้งข่าวว่า ครูสลา คุณวุฒิ ได้เป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมร่วมแสดงความยินดี..

ภาพของทุกคน ที่มีพระคุณ ที่ให้โอกาส และร่วมสร้าง

ร่วมสู้ ในเส้นทาง ก็ผุดเต็มความรู้สึก..เพราะรางวัลที่ลงท้ายด้วยคำว่า "แห่งชาติ " นั้นทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมจะกล้ารู้สึกว่าตัวเองเหมาะสมโดยลำพัง

ขอใช้โอกาสนี้รำลึกถึง คุณพ่อบุญหลาย คุณแม่ก้าน คุณวุฒิ ที่ให้ชีวิต...ขอบพระคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชา…ขอบคุณเพื่อน พี่น้อง เพื่อนร่วมงานทุกคนที่ร่วมเรียนรู้ ฝึกฝน...ขอบคุณ บริษัท GMM GRAMMY ที่ให้โอกาส และให้พื้นที่ในการแสดงออก รายการทีวี จากช่อง One 31 ช่อง Workpoint 23

และทีมงานทุกคน ที่ทำให้ " ครูสลา " ถูกมองเห็น...ขอบคุณ บ.ชัวร์ออดิโอ บ.ท็อปไลน์ ไดมอนด์ บ.เสียงสยาม และทุกค่ายเพลง ที่หยิบยื่นโอกาสให้คนเขียนเพลงคนหนึ่งได้แสดงผลงาน…ขอบคุณ ศิลปิน และลูกศิษย์ ทุกคน ที่มีส่วนทำให้ผลงานของ ครู ได้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนฟัง…ที่สำคัญยิ่ง ผมขอขอบพระคุณ ภาษาไทย ภาษาถิ่น และบทเพลง ลูกทุ่ง ที่ให้โอกาสความรู้สึกของผม เรียงร้อยเป็นถ้อยคำ ทำนอง

ด้วยความขอบคุณ และสำนึกในคุณค่า แห่งรางวัล ศิลปินแห่งชาติ

สลา คุณวุฒิ

27 เมษายน 2565

ณ ห้องบันทึกเสียง ซำบายใจ “

ภาพจาก Facebook : บ้านครูสลา คุณวุฒิ

ทั้งนี้อีจันบันเทิง ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ ศิลปินแห่งชาติ คนใหม่ อย่าง ครูสลา คุณวุฒิ และ ตู่ นพพล รวมถึงศิลปินท่านอื่นๆ ที่ได้รับเลือกด้วยนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
หมอปลาย พรายกระซิบ เปิดดวงของคนแต่ละวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.