เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิง สุพรรณหงส์ครั้งที่ 29 ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ นำโด่งลุ้น 15 รางวัล

เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิง สุพรรณหงส์ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562- 2563 ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ นำโด่งลุ้น 15 รางวัล
เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิง สุพรรณหงส์ครั้งที่ 29 ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ นำโด่งลุ้น 15 รางวัล

ใกล้เข้ามาทุกทีกับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่างงาน สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ที่ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เตรียมจัดงานนี้ขึ้น ครั้งนี้ เป็นการจัดงานประกาศรางวัลให้กับภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2562-2563  โดย มีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

โดยมีรายชื่อผู้เข้าชิงทั้งหมด 17 รางวัล ดังนี้

เฟซบุ๊ก Major Grou

1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ 

- Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ / บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด

- ขุนแผน ฟ้าฟื้น / บริษัท แฟทแคท วีเอฟเอ็กซ์ จำกัด

- จอมขมังเวทย์ 2020 / บริษัท ฮิวแมนฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

- แสงกระสือ / บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด

- อีเรียมซิ่ง / Riff Studio & Alternate Studio

เฟซบุ๊ก Major Grou

2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้า 

           - ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร

- จอมขมังเวทย์ 2020 / Q FX Studio

- ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อาภรณ์ มีบางยาง

- พี่นาค 2 / ถัถลี จารุจุฑารัตน์, มนตรี วัดละเอียด

- แสงกระสือ / ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า

เฟซบุ๊ก Major Grou

3. ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

- Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / สุธี เหมือนวาจา

- ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ประภากาศ อังศุสิงห์, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์

- แสงกระสือ / ชญานุช เสวกวัฒนา

- อ้าย..คนหล่อลวง / สุธี เหมือนวาจา

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

เฟซบุ๊ก Major Grou

4.กำกับศิลป์

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ราสิเกติ์ สุขกาล

- กระเบนราหู / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

- ขุนแผน ฟ้าฟื้น / พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร

- แสงกระสือ / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรนันต์ ตาลานนท์

เฟซบุ๊ก Major Grou

5.ดนตรีประกอบ

- Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / หัวลำโพงริดดิม

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ธนชัย อุชชิน

- กระเบนราหู / คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี

- แสงกระสือ / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ใจเทพ ร่าเริงใจ

เฟซบุ๊ก Major Grou

6.เพลงนำภาพยนตร์

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / เพลง LET U GO 

   ร้องโดย : เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์ 

   ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา, วิษณุ ลิขิตสถาพร

- ดิวไปด้วยกันนะ / เพลง : รุ้ง โดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

- ไทบ้าน x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้ / เพลง : โดดดิด่ง ศิลปิน : ไอดอลหญิงวง BNK 48

- อ้าย..คนหล่อลวง / เพลง : พี่ไม่หล่อลวง ศิลปิน : BamBam

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / เพลง : ทิ้งแต่เก็บ ศิลปิน : The Toys

เฟซบุ๊ก Major Grou

7.บันทึกเสียงและผสมเสียง

- Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, สราวุธ พันถา, 

  บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

- กระเบนราหู / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา, ชาร์ลส์ บุสเซียน, อาร์โนด์ โรลลองด์

- แสงกระสือ / ไวกูญ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ, บริษัท วันคลู ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก บริษัท วันคูล ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

เฟซบุ๊ก Major Grou

8.ลำดับภาพ

- Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ปนายุ คุณวัลลี

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

- กระเบนราหู / หรินทร์ แพทรงไทย, ลี ชาตะเมธีกุล

- แสงกระสือ / มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

เฟซบุ๊ก Major Grou

9.ถ่ายภาพ

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

- กระเบนราหู / นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

- ดิวไปด้วยกันนะ / นิกร ศรีพงศ์วรกุล

- แสงกระสือ / ภิไธย สมิตสุต

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นิรมล รอสส์

เฟซบุ๊ก Major Grou

10.บทภาพยนตร์

- Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / 

   ชยนพ บุญประกอบ, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

- ดิวไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว, 

- แสงกระสือ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, 

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

11.ผู้แสดงสมทบหญิง

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / แพรวา สุธรรมพงษ์

- โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / หัทยา วงษ์กระจ่าง

- อ้าย..คนหล่อลวง / คัทลียา แมคอินทอช

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ษริกา สารทศิลป์ศุภา

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / อาภาศิริ จันทรัศมี

12.ผู้แสดงสมทบชาย

- จอมขมังเวทย์ 2020 / จิรายุ ตันตระกูล

- ดิวไปด้วยกันนะ / พันธุ์ธัช กันคำ

- ไบท์แมน 2 / สมชาย เข็มกลัด

- อ้าย..คนหล่อลวง / พงศธร จงวิลาส

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ถิรวัฒน์ โงสว่าง

เฟซบุ๊ก Major Grou

13.ผู้แสดงนำหญิง

- Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

- ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อารยา เอ ฮาร์เก็ต

- แสงกระสือ / ภัณฑิรา พิพิธยากร

- อีเรียมซิ่ง / ราณี แคมเปน

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง

เฟซบุ๊ก Major Grou

14.ผู้แสดงนำชาย

- ดิว ไปด้วยกันนะ / ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์

- โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

- แสงกระสือ / โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์

- อ้าย..คนหล่อลวง / ณเดชน์ คูกิมิยะ

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

เฟซบุ๊ก Major Grou

15.ผู้กำกับภาพยนตร์

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

- กระเบนราหู / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

- ดิว ไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

- แสงกระสือ / สิทธิศิริ มงคลศิริ

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

เฟซบุ๊ก Major Grou

16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

- Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ติเอด ฟิล์ม จำกัด, 

บริษัท ซองซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท สไลด์เดอร์ แคท จำกัด 

- กระเบนราหู / ไดเวอร์ชัน, มิทเอ้าท์ซาวด์ฟิล์ม

- ดิว ไปด้วยกันนะ / บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

- แสงกระสือ / บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด

- ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

เฟซบุ๊ก Major Grou

17.ภาพยนตร์สารคดี

- School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน / บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด

- ดินไร้แดน / Mobil Lab Project

- ติดถ้ำ / Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

เฟซบุ๊ก Major Grou

โดยในปีนี้ภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดคือเรื่อง ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เข้าชิงมากที่สุดถึง 15 รางวัลเลยทีเดียว ยังไง อีจันบันเทิง ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องที่เข้าชิงด้วยนะคะ เพื่อสนับสนุนหนังไทย ฝีมือของคนไทยต่อไปค่ะ

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co