🎬 คลิปบันเทิง : อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง ปลื้ม เพลงทะลุ 8 ล้านวิว

ปลื้ม! #อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง ดีใจ เพลงทะลุ 8 ล้านวิว ยืนยัน! ไม่เคยซื้อยอดวิว รอโปรเจคเพลงคู่ #จินตหรา

ปลื้ม! #อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง ดีใจ เพลงทะลุ 8 ล้านวิว ยืนยัน! ไม่เคยซื้อยอดวิว รอโปรเจคเพลงคู่ #จินตหรา