🎬 คลิปบันเทิง: ทำให้ พ่อ แม่ ผิดหวัง ลูกจะบาปไหม

#จะบาปไหม? #แพรรี่ไพรวัลย์ ตอบคำถามที่ลูกๆหลายคนสงสัย หาก #ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง #ลูกจะบาปไหม? ไปฟังความคิดเห็นในมุมมองของ #แพรรี่ พร้อมกัน!