กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ หนองบัวลำภู แก้ แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ หนองบัวลำภู แก้ แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษ พร้อมรับฟังปัญหา เร่งทำโครงการระบบประปาสะอาด ช่วยพี่น้องประชาชน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ หนองบัวลำภู แก้ แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษ
แก้ แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษภาพ อีจัน

กรมทรัยพากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมแก้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษ และเร่งทำโครงการระบบประปาสะอาดช่วยพี่น้องประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านและรับฟังปัญหาของประชาชนที่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษและเคยทำเรื่องร้องทุกข์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสชาวบ้านใน จ.หนองบัวลำภู ต้องซื้อน้ำกิน เพราะไม่มีใครกล้านำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึงมาดื่ม เนื่องจากเต็มไปด้วยสารพิษ ทั้งที่ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งปัญหาสืบเนื่องมาจากพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีการปลูกอ้อยและใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นวงกว้างมาก ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และส่วนผสมหลักของยาฆ่าหญ้า คือ สาร “พาราควอต” ที่มีฤทธิ์กัดเนื้อเยื่อของมนุษย์ ทำให้ทุกปี ปัญหาเรื่อง เนื้อเน่า เป็นปัญหาหลักของทุกโรงพยาบาลในเขต จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้สุขภาวะของคนที่นี่ไม่ได้มาตรฐาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา มีการตรวจพบสารพาราควอตในหนองน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำดิบของชุมชน ถึง 34.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญทัน จึงได้ออกประกาศเตือนชาวบ้านไม่ให้นำน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายของชาวบ้าน โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวาน หรือคนที่มีบาดแผล ห้ามสัมผัสน้ำโดยตรง ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า หลังรับฟังปัญหาของประชาชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเร่งจัดทำโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชน คาดว่าภายในเดือน พ.ค.2565 พี่น้องประชาชน ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จะมีระบบน้ำประปาสะอาด พร้อมมีบ้านน้ำดื่มฟรีใช้อย่างแน่นอน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า น้ำสะอาด ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ ทุกวันคนเราต้องใช้น้ำ ทั้งน้ำในการอุปโภค คือ น้ำที่ใช้ชำระร่างกาย ล้างหน้า แปรงฟัน รวมไปถึงน้ำดื่ม เนื่องจาก ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ำกินอย่างน้อยวันละ 10 บาท ปีหนึ่งต้องเสียเงินถึง 3,650 บาท ถ้าครอบครัวใดมีสมาชิก 5 คน ในหนึ่งปีต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มถึง 18,250 บาทต่อครอบครัว นับเป็นการซ้ำเติมผู้มีรายได้น้อย แต่ถ้าเรามีน้ำดื่มสะอาดฟรี ก็จะทำให้แต่ละครอบครัวประหยัดเงินได้กว่า 20,000 บาทต่อปี

เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2564 รวมทั้งสิ้น18,250 แห่ง ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 403 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 2.1 ล้านครัวเรือน ซึ่งบ่อน้ำบาดาลที่มีการเจาะและพัฒนาจะต้องมีการส่งตัวอย่างน้ำบาดาลจากทุกบ่อและทุกโครงการเพื่อให้กองวิเคราะห์น้ำบาดาลทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ เพื่อยืนยันคุณภาพของน้ำบาดาลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น 8,879 ตัวอย่าง และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทำให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co