กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนะนำ 7 วิธี ดูแลรักษา บ่อน้ำบาดาล ช่วงฤดูฝน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนะนำ 7 วิธี ดูแลรักษา บ่อน้ำบาดาล ช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย จากเหตุน้ำท่วมขัง หรือน้ำท่วมหลาก
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนะนำ 7 วิธี ดูแลรักษา บ่อน้ำบาดาล ช่วงฤดูฝน
7 วิธี ดูแลรักษา บ่อน้ำบาดาลภาพ อีจัน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะนำ 7 วิธี ดูแลรักษา บ่อน้ำบาดาล ช่วงฤดูฝน ว่า ในช่วงฤดูฝนที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ บางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อาจทำให้บ่อน้ำบาดาลเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมหลากได้ ดังนั้น เมื่อมีการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลแล้ว ก็จะต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษา เพื่อให้บ่อน้ำบาดาลมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โดย 7 วิธีการดูแลรักษา บ่อน้ำบาดาล ช่วงฤดูฝน ประกอบด้วย 1. ตัดหญ้าและวัชพืชรอบบริเวณบ่อน้ำบาดาล ปรับพื้นที่ หรือถมดินซ่อมแซมชานบ่อ และจัดทำทางระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณรอบบ่อน้ำบาดาล

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2. ผนึกช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำกับปากบ่อน้ำบาดาลด้วยแผ่นยาง หรือกรณีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมบ่อแล้วให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถป้องกันของเหลวไหลลงบ่อน้ำบาดาล หรือไม่ชำรุดในขณะน้ำท่วมหลาก หรือน้ำท่วมขัง

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3. กรณีมีช่องว่างด้านข้างท่อกรุบ่อน้ำบาดาลเนื่องจากดินทรุดตัวให้นำดินเหนียวมาถมรอบบ่อ ปรับพื้นที่ และเทชานบ่อน้ำบาดาล

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

4. อุดรูวัดระดับน้ำ หรือผนึกรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำ หรือ สิ่งสกปรกไหลลงสู่บ่อน้ำบาดาล

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5. กรณีมีบ่อน้ำบาดาลข้างเคียงที่เลิกใช้งานแล้ว ควรดำเนินการเช่นเดียวกันกับบ่อที่ใช้งาน จากนั้นจึงวางแผนอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้งานตามหลักวิชาการน้ำบาดาล

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

6. จัดหากระสอบทรายวางรอบตัวบ่อน้ำบาดาล และทับบนบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันวัสดุที่ไหลมากับน้ำกระแทกตัวบ่อน้ำบาดาล และป้องกันน้ำ หรือสิ่งสกปรกไหลลงสู่บ่อน้ำบาดาล หรือ นำวัสดุอื่น ๆ ที่แข็งแรงมาล้อมรอบบ่อน้ำบาดาล

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

และ 7. เตรียมจัดทำอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมบ่อน้ำบาดาลแบบถาวรตามแบบเอกสารที่แนบ (QR-Code)

ภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Related Stories

No stories found.