จดหมาย คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. ถึงนายก ปมกระเหรี่ยงบางกลอย

คณบดีคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมช่วยเหลือ จัดการปมกระเหรี่ยงบางกลอย กลับใจแผ่นดิน
จดหมาย คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. ถึงนายก ปมกระเหรี่ยงบางกลอย

จากเหตุการณ์ที่กลุ่ม saveบางกลอย ออกมาเรียกร้อง ให้คืนพื้นที่ทำมาหากิน ให้ชาวบางกลอย

ล่าสุดวันนี้ (15 มี.ค. 64) ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การก่อตั้งอุทยานแห่งชาติ ตั้งขึ้นเพื่อ ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎหมาย และมาตรการ คุ้มครองอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาธรรมชาติไว้ให้มีสภาพเดิม สามารถให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชม หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ แต่ต้องไม่ทำให้ป่าเสียหาย และต้องคำนึงถึงหลักของความเท่าเทียม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

ชาวบางกลอย
ชาวบางกลอยภาพจาก : อีจัน

การกลับไปของชาวกระเหรี่ยงบางกลอย จะทำให้การดูแลพื้นที่ของอุทยานเป็นไปได้ยาก และอาจยังส่งผลกระทบทำให้ป่าต้นน้ำเสียหาย และการตั้งถิ่นฐานบริเวณเขตชายแดน ที่เคยมีการขัดแย้งทางการเมืองอาจมีความเสี่ยง และอันตรายเกิดขึ้น การที่รัฐจะเข้าไปดูแลเรื่องการประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล รวมถึงการศึกษาก็เป็นไปได้ยาก เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนั้นทางคณะวนศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูล และบุคลากรเพื่อช่วยเหลือสำหรับการจัดการกระเหรี่ยงบางกลอยของนายกรัฐมนตรี อีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co