จิสด้า ( GISTDA ) เผยข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม 3 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงสูง เกิด ไฟป่า

จิสด้า ( GISTDA ) เผยข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม 3 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ น่าน และ ตาก เสี่ยงสูง เกิด ไฟป่า
จิสด้า ( GISTDA ) เผยข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม 3 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงสูง เกิด ไฟป่า

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) เผยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในช่วงวันที่ 19-25 เมษายน 2564 พบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ประกอบด้วย เชียงใหม่ น่าน และตาก ตามลำดับ

อีกทั้งยังมี 2 จังหวัดที่มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียง คือ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ส่วนจังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายโดยรอบ แต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ผ่านมาอันเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกก่อนหน้านี้ และจากสภาพพื้นผิวที่ยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่

โดยข้อมูลดังกล่าว จิสด้า (GISTDA) จะดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co