ชุมพร วางปะการังเทียม อนุบาลสัตว์น้ำในทะเล อ.ปะทิว

สร้างบ้านให้สัตว์น้ำ คืนคุณค่าให้กับทะเล ชุมพร วางปะการังเทียม อนุบาลสัตว์น้ำในทะเล อ.ปะทิว รออีก 5 ปี ทะเลจะสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ชุมพร วางปะการังเทียม อนุบาลสัตว์น้ำในทะเล อ.ปะทิว
ภาพจากอีจัน

ถึงเวลาคืนคุณค่าให้กับทะเล หลังจากที่เราหาประโยชน์จากเขามานาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 กรมทช.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบการขนย้ายแท่งปะการังเทียมคอนกรีต แบบรูปโดมสำหรับจัดวางในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 268 แท่ง โดยออกจากท่าเรือไปจัดวางในทะเล จ.ชุมพร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ซึ่งอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยของปลาในทะเลชุมพรเป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องชาวประมง ร่วมกันวางประการังเทียมแนวเกาะจระเข้

หลังจากได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งหาปลา เพราะในไม่ช้าสร้างมูลค้าให้กับทะเลชุมพรปะการังเทียมที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดมฐานเปิ ด ทำจากปูนซีเมนต์ สูงประมาณ 1 เมตร 70 เซนติเมตร หนักประมาณ 3-4 ตัน จากการทดลองเชิงปฏิบัติการ ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ในระยะ 3 ปี มีพื้นที่งอกใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 5 ไร่ สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ดี เป็นที่อยู่ ของ สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับข้อดีของ ปะการังรูปโดม คือ มีพื้นที่ผิวให้ยึดเกาะมาก มีพื้นที่หลบภัยของสัตว์น้ำกว้างกว่า ชนิดอื่น มีฐาน 6 เหลี่ยมที่ไม่จมลงไปในดิน และมีความแข็งแรง

อีกไม่ช้าเราจะได้เห็นความสำเร็จนี้ หาประโยชน์จากทะเลแล้ว ต้องคืนความสุขให้เขาด้วย อีจันรักทะเล

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co