บิ๊กป้อม สั่งอธิบดีกรมทรัพฯ น้ำบาดาล ลุยเจาะบาดาล เเก้ภัยเเล้ง 5 จ.

แล้งก็ต้องแก้! บิ๊กป้อม สั่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลุยเจาะน้ำบาดาลลึก พันเมตร เเก้ภัยเเล้ง 5 จังหวัด ภาคอีสาน
บิ๊กป้อม สั่งอธิบดีกรมทรัพฯ น้ำบาดาล ลุยเจาะบาดาล เเก้ภัยเเล้ง 5 จ.

ปัญหาภัยเเล้ง นายวันยิ่งหนัก เเละที่สำคัญ ภัยเเล้งถือเป็นความทุกข์ที่สุดของเกษตรกร ดังนั้นต้องได้รับการเเก้ไข

วันนี้ 24 ส.ค.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้การกำกับดูแลของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ให้กับประชาชนตามแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 - 2580)

เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้ประชาชนไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตร

โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บอกอีกว่า ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงรับข้อสั่งการและเร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการ “โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งเลย)”

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปี ประกอบกับสภาพพื้นที่บริเวณกลางแอ่งรองรับด้วยชั้นเกลือหินใต้ดิน ส่งผลให้ชั้นน้ำบาดาลมีคุณภาพน้ำกร่อย-เค็มในบางพื้นที่ อาทิ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นต้น

นอกจากนี้น้ำบาดาล ยังกักเก็บในรอยแตกหรือรอยต่อของชั้นหินแข็งระดับลึก ภายใต้โครงสร้างทางธรณีที่ซับซ้อน ส่งผลให้การเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลระดับตื้นมักจะไม่ประสบผลสำเร็จ มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตรหรือแบคทีเรียได้ง่าย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขาดโอกาสการใช้น้ำที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ขาดความมั่นคงด้านน้ำ ขาดโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

นายศักดิ์ดา ทิ้งท้าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจาะสำรวจน้ำบาดาล ณ บ้านหินขาว หมู่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเจาะได้แล้วกว่า 702 เมตร พบชั้นน้ำบาดาลใหม่ๆ หลายชั้น ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 180 เมตรลงไป โดยมีเป้าหมายเจาะสำรวจให้ได้ความลึก 1,000 เมตร เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในระดับลึก ในพื้นที่ที่เดิมมีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ พื้นที่น้ำเค็ม และพื้นที่หาน้ำยากของประเทศเพื่อพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เฉพาะ นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับลึกของประเทศไทย และรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

เบื้องต้นคาดว่าสามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ปริมาณมากกว่า 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง น้ำบาดาลมีคุณภาพดี มีปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ให้กับประชาชนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 5,000-7,000 คน พร้อมทั้งเตรียมแผนขยายผลไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เป็นต้น

ชาววอีสาน มีหวัง เกษตรปีนี้ต้องมีน้ำ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co